Matematikų disertacijos 2000-2009

2000

Mindaugas Bloznelis
Central limit theorem in nonlinear problems of mathematical statistics:   [Netiesinių matematinės statistikos uždavinių centrinė ribinė teorema]. Vilnius, 1999. 90 lap.
Disertacija: habilituoto daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2000 01 04 Vilniaus universitete
Žilvinas Kalinauskas
Mathematical modelling of production and inflation processes in Lithuania: [Lietuvos gamybos ir infliacinių procesų matematinis modeliavimas]. Vilnius, 2000. 102 lap.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2000 05 30 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Rudzkis
Oponentai: prof.   habil. dr. E. Vilkas, doc. dr. J. Augutis
Almantas Juozulynas
On some properties of stable and related laws (Limits theorems with stable limit laws): [Stabilių ir su jais surištų skirstinių kai kurių savybių tyrimas (Ribinės teoremos stabilių ribinių dėsnių atveju)]. Vilnius, 2000.   77 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika, statistika –   P160)
Apginta 2000 06 20 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Paulauskas
Oponentai: habil. dr. V. Čekanavičius, habil. dr. K. Kubilius
Kostas Bučys
Branduolinių reaktorių dinamikos matematinis modeliavimas. Klaipėda. 2000. 125 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2000 11 17 Klaipėdos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Švitra
Oponentai: prof. habil. dr. K. Pileckas,   dr.  A. Tamaševičius
Rasa Grigolienė
Žmogaus reprodukcinės sistemos matematinis modeliavimas. Klaipėda, 2000. 151 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2000 11 17 Klaipėdos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Švitra
Oponentai: prof. habil. dr. K. Pileckas, dr. V. Tamulevičius


2001

Vytis Kopustinskas
Reliability and risk assessment of dynamic technical systems: [Dinaminių techninių sistemų patikimumo ir rizikos įvertinimas]. Kaunas, 2001. 100   [6] lap. iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2001 01 19 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. J. Augutis
Oponentai: prof. dr. J. Sapagovas, prof. habil. dr. J. Vilemas
Romas Alonderis
Proof-theoretical investigation of temporal logic with time gaps: [Laiko logikos su laiko tarpsniais įrodymo teorijos nagrinėjimas]. Vilnius, 2000. 77 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2001 03 2 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: dr. R. Pliuškevičius
Oponentai: prof. habil. dr. H. Pranevičius, doc. dr. S. Norgėla
Gaudenta Sakalauskienė
Lietuvos upių taršos matematinis modeliavimas. Vilnius, 2001. 86 lap.+žemėl.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2001 06 14 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: vyriaus. m. bendr. habil. dr. H. Pragarauskas
Oponentai: doc. dr. K. Dučinskas, prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Igor Basov
Glikemijos monitoringas. Klaipėda, 2001. 101 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2001 06 15 Klaipėdos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Švitra
Oponentai: prof. habil. dr. A. Norkus, prof. habil. dr. M. Sapagovas
Jolanta Janutėnienė
Metalų pjovimo proceso matematinis modeliavimas. Klaipėda, 2001. 116 lap.: diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2001 06 15 Klaipėdos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Švitra
Oponentai: prof. habil. dr. R. Čiegis, doc. dr. R.T. Taločka
Jūratė Šaltytė
The asymptotic expansion of the expected risk for the LDA of spatially correlated Gaussian observations: [Erdvėje koreliuotų Gauso stebėjimų klasifikavimo tikėtinos rizikos asimptotiniai skleidiniai]. Klaipėda, 2001. 132 lap.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2001 06 21 Klaipėdos universitete
Mokslinis vadovas: prof.   dr. K. Dučinskas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Rudzkis, dr. R. Eidukevičius
Ričardas Krikštolaitis
Daugiamačių duomenų klasterizavimas panaudojant stebėjimų projektavimą. Kaunas, 2001. 63 lap.: diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2001 06 29 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Rudzkis
Oponentai: prof. habil. dr. L. Telksnys, doc. dr. K. Dučinskas
Virginijus Vileiniškis
Trimačių neutronų pernešimo ir difuzijos lygčių skaitmeniniai sprendimo metodai. Kaunas, 2001. 51 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2001 07 09 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. M. Sapagovas
Oponentai: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, prof. habil. dr. R. J. Rakauskas
Remigijus Leipus
Some problems of time series analysis and financial mathematics: [Kai kurie laiko eilučių analizės ir finansų matematikos uždaviniai].   Vilnius, 2001. 108 lap.
Disertacija: habilituoto daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2001 12 27 Vilniaus universitete
Rimas Norvaiša
Stochastic and functional analysis of rough functions with applications to financial modelling: [Šiurkščiųjų funkcijų stochastinė ir funkcinė analizė su taikymais finansų matematikoje]. Vilnius, 2001. 90 p.
Disertacija: habilituoto daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2001 12 27 Matematikos ir informatikos institute


2002

Regimantas Ričardas Pliuškevičius
Saturation method for a linear temporal logic: [Prisotinimo metodas tiesinei laiko logikai]. Vilnius, 2002. 106 lap.
Disertacija: habilituoto daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2002 03 22 Matematikos ir informatikos institute
Vladas Pipiras
Stable self-similar processes with stationary increments: [Stabilūs automodelūs procesai su stacionariais pokyčiais]. Bostonas, 2002.
Disertacija: filosofijos daktaro (matematika)
Apginta 2002 04 10 Bostono universitete
Mokslinis vadovas: prof. Murad S. Taqqu  
Vadimas Starikovičius
Parallel numerical algorithms for multiphase flow models: [Daugiafazinio tekėjimo modelių lygiagretieji skaitiniai sprendimo algoritmai]. Vilnius, 2002. 100 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2002 04 18 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis
Oponentai: prof. habil. dr. H. Pragarauskas, dr. R. Baronas
Roma Kačinskaitė
Discrete limit theorems for the Matsumoto zeta-functions: [Diskrečios ribinės teoremos Matsumoto dzeta funkcijai]. Vilnius, 2002. 92 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2002 05 14 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: prof. habil. dr. L. Saulis, doc. dr. E. Stankus
Jevgenijus Kirjackis
Классы аналитических функций, связанные с конечными и разделенными разностями n-го порядка: [Analizinių funkcijų klasės, susijusios su n-os eilės baigtiniais ir padalytais skirtumais].   Vilnius, 2002. 125 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2002 09 17 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas   
Oponentai: prof. fiz.-mat. dr. E. Zverovič, doc. dr. S. Rutkauskas
Violeta Pakenienė
Kai kurių matematinės fizikos uždavinių skaitiniai sprendimo metodai. Vilnius, 2002. 93 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2002 10 25 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis
Oponentai: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, doc. dr. A. Štikonas
Rūta Levulienė
Suderinamumo kriterijai ir statistiniai įverčiai degradaciniuose ir pagreitintųjų bandymų modeliuose. Vilnius, 2002.   85 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2002 10 29 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Bagdonavičius
Oponentai:   habil. dr. R. Leipus, prof. habil. dr.   M. Sapagovas
Algirdas Laukaitis
On some applications of the functional data analysis in econometrics: [Funkcinės duomenų analizės metodų panaudojimas ekonometrikoje]. Vilnius, 2002. 123 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2002 12 12 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Račkauskas
Oponentai: prof. habil. dr. V. Paulauskas, doc. dr. M. Radavičius
Teresė Leonavičienė
Suspaudžiamo skysčio tekėjimo matematiniai modeliai begalinėse srityse. Vilnius, 2002. 81 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2002 12 13 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. K. Pileckas
Oponentai: prof. habil. dr. H. Pragarauskas, doc. dr. V. Skakauskas
Olga Suboč
Kai kurie uždaviniai su nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis. Vilnius, 2002.   88 p.: graf.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2002 12 13 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis
Oponentai: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, doc. dr. M. Meilūnas
Mindaugas Liaukonis
Sistemų patikimumo matematinių modelių neapibrėžtumo įvertinimas. Kaunas, 2002. 90 lap.: graf.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2002 12 20 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. J. Augutis
Oponentai: prof. dr. J. Sapagovas, habil. dr. B. Čėsna
Rasa Šleževičienė
Joint limit theorems and universality for the Riemann and allied zeta-functions: [Rymano ir kitų dzeta funkcijų daugiamatės ribinės teoremos ir universalumas]. Vilnius, 2002. 102 lap.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2002 12 20 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: prof. habil. dr. W. Schwarz, doc. dr. E. Stankus


2003

Aleksas Pikturna
Universiteto finansų paskirstymo modeliavimas. Vilnius, 2003. 86 lap.: lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2003 03 28 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Oponentai: prof. habil. dr. A. Račkauskas, prof. habil. dr. A.V. Rutkauskas
Martynas Manstavičius
The p-variation of strong Markov processes: [Stipriai markoviškų procesų p-variacija]. Medford, Massachusetts,  Tufts University. 2003. 82 lap. 
Disertacija: filosofijos daktaro (matematika)
Apginta 2003 04 01 Tufts university
Moksliniai vadovai: prof. Richard M. Dudley, prof. Marjorie G. Hahn
Jolita Ignatavičiūtė
Value-distribution of the Lerch zeta-function. Discrete version: [Lercho dzeta funkcijos reikšmių pasiskirstymas. Diskretusis atvejis]. Vilnius, 2003. 95 lap.  
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2003 12 19 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: prof. habil. dr. K. Kubilius, doc.   dr. R. Garunkštis
Vytautas Paškūnas
Unicity of types for supercuspidal representations of GLn.
Disertacija: daktaro (matematika)
Apginta 2003 University of Nottingham 
Mokslinis vadovas: prof. dr. Michael Spieß
Oponentai:


2004

Igoris Belovas
Limit Theorems for Dirichlet L-functions: [Ribinės teoremos Dirichlė L-funkcijoms]. Vilnius, 2003. 98 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2004 01 23 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, doc. dr. R. Šleževičienė
Marijus Vaičiulis
Tiesinių procesų su tolima priklausomybe polinomų sumų ribinės teoremos. Vilnius, 2003. 50 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2004 01 23 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Surgailis
Oponentai: habil. dr. R. Leipus, prof. habil. dr. L. Saulis
Vitalija Avdejenkova
Bendrojo vidaus produkto modeliavimas. Vilnius, 2003. 148 lap.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2004 01 30 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Saulis
Oponentai: doc. dr. M. Radavičius, prof. habil. dr. L. Simanauskas
Raimundas Gaigalas
A non-Gaussian limit process with long-range dependence: [Ne Gauso tipo ribiniai procesai su ilga priklausomybės sritimi]. Upsala, 2004. 131 p.
Disertacija: filosofijos daktaro (matematika)
Apginta 2004 02 27 Upsalos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. I. Kaj
Oponentas: dr. E. Valkeila
Gintaras Praninskas
Eksponentės su Očano topologijomis savybės. Klaipėda, 2004. 51 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2004 06 30 Vilniaus universitete
Mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Oponentai: doc. dr. R. Krasauskas, prof. habil. dr. B. Grigelionis
Ramūnas Garunkštis
Mokslo darbų apžvalga „Dzeta bei susijusios funkcijos“. Vilnius, 2004.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2004 11 09 Vilniaus universitete
Vladas Skakauskas
Mokslo darbų apžvalga „Populiacijų struktūros dinamikos modeliai ir jų separabilieji sprendiniai“. Vilnius, 2004.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2004 11 09 Vilniaus universitete
Dovilė Deltuvienė
Asymptotic expansion in the large deviation zones: [Asimptotiniai skleidiniai didžiųjų nuokrypių zonose]. Vilnius, 2004. 88 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2004 12 03 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Saulis
Oponentai: prof. habil. dr. M. Bloznelis, prof. habil. dr. J.K. Sunklodas
Darius Šiaučiūnas
The investigations of the periodic zeta-function: [Periodinės dzeta funkcijos tyrimai]. Vilnius, 2004. 87 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2004 12 07 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, dr. R. Šleževičienė
Vytas Zacharovas
Distribution of random variables on the symmetric group: [Atsitiktinių dydžių, apibrėžtų simetrinėje grupėje, skirstiniai]. Vilnius, 2004. 115 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2004 12 07 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. E. Manstavičius
Oponentai: prof. habil. dr. M. Bloznelis, prof. habil. dr. J.K. Sunklodas
Aldona Skučaitė
Didžiųjų nuokrypių teoremos atsitiktinių dydžių su sunkiomis uodegomis sumoms. Vilnius, 2004. 48 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2004 12 14 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Paulauskas
Oponentai: prof. habil. dr. L. Saulis, doc. dr. A. Baltrūnas
Aleksandras Baltrūnas
Mokslo darbų apžvalga „Subeksponentinių skirstinių antros eilės asimptotinė analizė: teoriniai ir praktiniai modeliai“. Vilnius, 2004.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2004 12 15 Matematikos ir informatikos institute
Vytautas Kleiza
Mokslo darbų apžvalga „Stacionarių procesų, vykstančių homogeninėse ir heterogeninėse terpėse, matematiniai modeliai ir jų skaitmeninė realizacija“. Vilnius, 2004.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2004 12 15 Matematikos ir informatikos institute


2005

Mindaugas Kavaliauskas
Daugiamačių Gauso skirstinių mišinio statistinė analizė, taikant duomenų projektavimą. Vilnius, 2004. 86 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2005 01 19 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Rudzkis
Oponentai: prof. habil. dr. V. Čekanavičius, doc. dr. K. Dučinskas
Donatas Jurgaitis
Mokslo darbų apžvalga „Pirmos eilės išsigimusių dalinių išvestinių diferencialinių lygčių sistemų sprendinių struktūra“. Šiauliai, 2005.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2005 05 10 Vilniaus universitete
Jonas Genys
Limit theorems and the joint universality for general Dirichlet series: [Bendrųjų Dirichlė eilučių ribinės teoremos ir jungtinis universalumas]. Šiauliai, 2005. 77 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2005 05 26 Vilniaus universitete
Mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, dr. R. Šleževičienė
Stasys Rutkauskas
Mokslo darbų apžvalga „Išsigimstančiųjų elipsinių lygčių ir jų sistemų Dirichlė tipo kraštiniai uždaviniai“. Vilnius, 2005.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2005 10 21 Matematikos ir informatikos institute
Virginija Garbaliauskienė
The univerality of L-functions of elliptic curves: [Elipsinių kreivių L-funkcijų universalumas]. Šiauliai, 2005. 85 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2005 12 29 Vilniaus universitete
Mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, habil dr. J. Steuding


2006

Jonas Kleiza
Mokslo darbų apžvalga „Anizotropinės terpės elektrinio laidumo tyrimo matematiniai metodai“. Vilnius, 2006.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2006 01 27 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Aleksandras Krylovas
Mokslo darbų apžvalga „Matematinių modelių, aprašomų dalinių išvestinių diferencialinėmis lygtimis, analizė ir asimptotinių artinių konstravimas“. Vilnius, 2006.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2006 01 27 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Jelena Artamonova
Discrete-time bond market models and their continuous-time approximations: [Diskretaus laiko obligacijų rinkos modeliai ir jų tolydžiosios aproksimacijos]. Vilnius, 2006. 87 p.: schemos, diagramos
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2006 04 07 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Leipus
Oponentai: prof. habil. dr. V. Čekanavičius, doc. dr. M. Radavičius
Renata Macaitienė
Discrete limit theorems for general Dirichlet series: [Diskrečios ribinės teoremos bendrosioms Dirichlė eilutėms]. Vilnius, 2006. 103 [1] lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2006 09 05 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: doc. dr. (HP) R. Garunkštis, dr. R. Steuding
Kęstutis Gadeikis
„Uodegos“ indekso pasikeitimo taško nustatymas: [Estimation of a change-point in a tail index]. Vilnius, 2006. [2], 45, [14] lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2006 10 27 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Paulauskas
Oponentai: prof. dr. K. Dučinskas, doc. dr. J. Šiaulys
Danas Zuokas
Modeling and testing epidemic change: [Epideminių pasikeitimų modeliavimas ir testavimas]. Vilnius, 2006. x, 70 p. (76 pavad.) : brėž., diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2006 10 27 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Račkauskas
Oponentai: prof. habil. dr. V. Bagdonavičius, doc. dr. M. Radavičius
Aistė Elijio
Some effects of cluster-sample design in statistical educational surveys: [Imties klasterizacijos efektai statistiniuose švietimo tyrimuose]. Vilnius, 2006. [4], 111 lap. : diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2006 10 27 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Čekanavičius
Oponentai: prof. habil. dr. R. Rudzkis, doc. dr. J. Šiaulys


2007

Sigita Pečiulytė
Kraštinių uždavinių su įvairių tipų nelokaliosiomis sąlygomis tyrimas ir skaitinė analizė: [Investigation and numerical analysis of boundary problems with various types nonlocal conditions]. Vilnius, 2006, 126, [1] p. : graf.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2007 01 23 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas:doc. dr. A. Štikonas
Oponentai: doc. dr. V. Kleiza, doc. dr. A. Krylovas
Elena Mačiulaitytė
Valstybės finansų ekonometrinis modeliavimas: [Econometric modelling of fiscal sector finances]. Vilnius, 2007, 111 lap. : lent., diagr., schem.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2007 03 02 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas:prof. habil. dr. R. Rudzkis, prof. habil. dr. H. Pragarauskas
Oponentai: prof. habil. dr. K. Kubilius, dr. V. Kvedaras
Tomas Rekašius
Evoliucinis neinformatyvių genetinių sekų modelis: [An evolutionary model for noninformative genetic sequences]. Vilnius, 2007, [2], 74 lap. : diagr., schem., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2007 03 02 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. M. Radavičius
Oponentai: prof. dr. K. Dučinskas, prof. habil. dr. R. Rudzkis
Tomas Ruzgas
Daugiamačio pasiskirstymo tankio neparametrinis įvertinimas naudojant stebėjimų klasterizavimą: [The nonparametric estimation of multivariate distribution density applying clustering procedures]. Vilnius, 2007, 92 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2007 03 02 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Rudzkis
Oponentai: prof. dr. K. Dučinskas, doc. dr. M. Radavičius
Romualdas Maslovskis
Biocheminių procesų klasifikavimas naudojant dirbtinius neuroninius tinklus: [Biochemical processes classification using artificial neural networks]. Vilnius, 2007, 125 p. : lent., diagr., schem.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2007 06 22 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, konsult. doc. dr. P. Vaitkus
Oponentai: prof. habil. dr. A. Bikelis, prof. habil. dr. G. Dzemyda
Jolita Norkūnienė
The laws of iterated logarithm for combinatorial structures: [Kartotinio logaritmo dėsniai kombinatorinėms struktūroms]. Vilnius, 2007, 91 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2007 06 22 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. E. Manstavičius
Oponentai: prof. habil. dr. J.-K. Sunklodas, doc. dr. J. Šiaulys
Jurgita Turkuvienė
Imčių iš baigtinių visumų statistikų skirstinių analizė: [Анализ распределений выборочных статистик из конечных совокупностей]. Vilnius, 2007, 86 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2007 06 26 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A.-J. Bikelis
Oponentai: doc. dr. M. Radavičius, doc. dr. P. Vaitkus
Algirdas Javtokas
Value distribution of some non-classical zeta functions: [Kai kurių neklasikinių dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymas]. Vilnius, 2007, 88 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2007 09 07 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: prof. habil. dr. (HP) R. Garunkštis, dr. D.Šiaučiūnas
Juozas Juvencijus Mačys
Tiesioginiai metodai tikimybių ir skaičių teorijoje. Vilnius, 2007.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2007 09 26 Matematikos ir informatikos institute
Rūta Ivanauskaitė
Value distribution theorems for zeta-functions of certain cusp forms: [Parabolinių formų dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymo teoremos]. Vilnius, 2007, 90 lap.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2007 10 05 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: prof. habil. dr. B. Grigelionis, dr. R. Macaitienė
Saulius Zamarys
Moments of L-functions: [L-funkcijų momentai]. Vilnius, 2007, [4], 82 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2007 10 05 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: prof. habil. dr. E. Manstavičius, dr. D.Šiaučiūnas
Gediminas Stepanauskas
Multiplikatyviųjų funkcijų vidurkiai ir aritmetinių funkcijų skirstiniai: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilnius, 2007, 20 p.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2007 10 30 Vilniaus universitete
Jonas Šiaulys
Adityviųjų funkcijų reikšmių pasiskirstymų ribinis elgesys: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilnius, 2007, 20 p.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2007 10 30 Vilniaus universitete
Mindaugas Juodis
Limit theorems for weakly dependent variables: [Ribinės teoremos silpnai priklausomiems dydžiams]. Vilnius, 2007, 84 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2007 12 16 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Račkauskas
Oponentai: prof. habil. dr. Vyg. Paulauskas, prof. habil. dr. K. Kubilius


2008

Olga Januškevičienė
Stochastinių modelių stabilumo tyrimas: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilnius, 2008.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2008 03 05 Matematikos ir informatikos institute
Mantas Valužis
Some generalizations of the structural models of credit risk: [Kai kurie kredito rizikos struktūrinių modelių apibendrinimai]. Vilnius, 2007. 86 p.:lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2008 02 01 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Leipus
Oponentai: prof. habil. dr. R. Norvaiša, doc. dr. M. Manstavičius
Andrius Klivečka
GARCH(1,1) modelis su atsitiktiniais arba kintamais koeficientais: [The GARCH (1,1) model with random or time-varying coefficients]. Vilnius, 2008, 60 p.:iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2008 03 28 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Surgailis
Oponentai: prof. habil. dr. R. Leipus, doc. dr. M. Radavičius
Eugenijus Stankus
Dirichlė L-funkcijos ir apibendrintieji skaičiai: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilnius, 2008. 20 p.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2008 04 22 Vilniaus universitete
Saulius Norvidas
Ekstreminiai harmoninės analizės uždaviniai ir minimalioji Furjė ekstrapoliacija: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilnius, 2008.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2008 04 23 Matematikos ir informatikos institute
Jurgis Navikas
Runge-Kutta-type methods for multidimensional stochastic differential equations: [Runge-Kutta tipo metodai daugiamačių stochastinių diferencialinių lygčių sprendimui]. Vilnius, 88 p.: diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2008 05 09 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Mackevičius
Oponentai: prof. habil. dr. K. Kubilius, doc. dr. R. Eidukevičius
Virgilijus Sakalauskas
Finansinių sistemų tyrimas taikant intelektinius metodus: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Kaunas, 2008.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2008 06 03 Vilniaus universitete
Marijus Radavičius
Efektyvūs bei adaptyvūs parametriniai ir neparametriniai įvertiniai su taikymais: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilnius, 2008.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2008 07 02 Matematikos ir informatikos institute
Artūras Štikonas
Uždaviniai su įvairiomis kraštinėmis sąlygomis: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilnius, 2008.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, matematika – 01P
Atlikta 2008 07 02 Matematikos ir informatikos institute
Paulius Drungilas
Heights of algebraic numbers: [Algebrinių skaičių aukščiai]. Vilnius, 71 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2008 09 05 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Dubickas
Oponentai: prof. dr. R. Garunkštis, doc. dr. R. Macaitienė
Linas Zaleskis
Navier-Stokes equations in the domains with noncompact boundaries: [Navje - Stokso lygtys srityse su nekompaktiškais kontūrais]. Vilnius, 2008, 108 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2008 09 19 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. K. Pileckas
Oponentai: prof. dr. S. Rutkauskas, prof. dr. V. Skakauskas
Vaidotas Zemlys
Invariance principle for multiparameter summation processes and applications: [Invariantiškumo principas daugiamačio indekso sumavimo procesams ir taikymai]. Vilnius, 2008, 141 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2008 09 26 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Račkauskas
Oponentai: prof. dr. D. Khoshnevisan, prof. dr. D. Volny
Vaidas Keblikas
Time periodic problems for Navier-Stokes equations in domains with cylindrical outlets to infinity: [Navje-Stokso lygčių periodiniai laiko atžvilgiu uždaviniai srityse su cilindriniais išėjimais į begalybę]. Vilnius, 2008, 99 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2008 10 02 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. K. Pileckas
Oponentai: prof. dr. S. Rutkauskas, prof. dr. V. Skakauskas
Dmitrij Celov
Time series aggregation, disaggregation and long memory: [Laiko eilučių agregavimas, deagregavimas ir tolima priklausomybė]. Vilnius, 2008, 102 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2008 10 15 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Leipus
Oponentai: prof. habil. dr. L. Giraitis, prof. habil. dr. A. Račkauskas
Giedrius Alkauskas
Integral transforms of the Minkowski question mark function. Nottingham, 2008, 110 p.
Disertacija: Doctor of Philosophy, University of Nottingham
Apginta 2008 12 19
Mokslinis vadovas: prof. Ivan Fesenko


2009

Kristina Bružaitė
Some linear models of time series with nonstationary long memory: [Kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi]. Vilnius, 2009, 75 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2009 02 06 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Surgailis
Oponentai: prof. habil. dr. D.Giraitis, prof. habil. dr. R. Leipus
Dalius Pumputis
Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai, gauti naudojant papildomą informaciją: [Statical estimators of the finite population parameters in the presence of auxiliary information]. Vilnius, 2008, 118 p.: lent., diagr
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2009 02 09 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Januškevičius
Oponentai: prof. habil. dr. E. Manstavičius, doc. dr. (HP) M. Radavičius
Giedrius Alkauskas
Several problems from number theory: [Kai kurie skaičių teorijos uždaviniai]. Vilnius, 2009, 75 p.:diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2009 09 22 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Laurinčikas
Oponentai: prof. habil. dr. E. Manstavičius, doc. dr. J. Genys
Vaidas Balys
Mokslinės terminijos matematiniai modeliai ir jų taikymas leidinių klasifikavime: [Mathematical models for scientific terminology and their application in the classification of publications]. Vilnius: Technika, 2009, 101 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2009 10 02 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Rudzkis
Oponentai: prof. dr. K. Dučinskas, doc. dr. M. Radavičius
Tomas Plankis
Kompiuteriniai skaičiavimai kai kurioms sekoms ir polinomams: [Computer calculations for some sequences and polynomials]. Vilnius, 2009, 67 p.: lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2009 10 05 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Dubickas
Oponentai: doc. dr. (HP) R. Garunkštis, doc. dr. J. Genys
Violeta Balinskaitė
Discrete limit theorems for the Mellin transforms of the Riemann zeta-function: [Diskrečios ribinės teoremos Rymano dzeta funkcijos Melino transformacijoms]. Vilnius, 2009, 75 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2009 10 27 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A.Laurinčikas
Oponentai: prof. habil. dr. K. Kubilius, doc. dr. P. Vaitkus
Ingrida Borisenko
Erdvinių duomenų modeliavimas naudojant stacionarių erdvinių procesų semiovariogramas: [Modelling of spatial data using semivariograms of stationary spatial processes]. Vilnius: Technika, 2009, 123, [11] p.: diagr
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2009 11 06 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. K. Dučinskas
Oponentai: prof. habil. dr. V. Bagdonavičius, doc. dr. M. Radavičius
Danutė Regina Genienė
Lercho dzeta funkcijų su algebriniu iracionaliuoju parametru ribinės teoremos: [Limit theorems for Lerch zeta-functions with algebraic irrational parameter]. Vilnius, 2009, 71 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, matematika – 01P)
Apginta 2009 12 29 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A.Laurinčikas
Oponentai: doc. dr. (HP) R. Garunkštis, doc. dr. D. Šiaučiūnas