Leidiniai

Muziejaus leidiniai


 • BIRŽIŠKOS Elžbieta ir Antanas, Mykolas, Vaclovas ir Viktoras / H. Jasiūnas,

  Vilniaus universitetas ir Biržiškų draugija. 1995, 28 p., 2000 egz.

 • PROF. DR. PETRAS KATILIUS 1903 IV 7 – 1995 V 15 / H. Jasiūnas,
  Vilniaus universiteto Matematikos fakultetas, Lietuvos matematikų draugija. 1996, 44 p.

 • I. NEWTON, Philosophiae naturalis principia mathematica, Amstaelodami, sumptibus societatis MDCCXXIII / H. Jasiūnas:
  paruoštas ir realizuotas faksimilinis leidimas su pratarme lietuvių ir vokiečių kalbomis. 1996, 652 p.

 • H. Jasiūnas, LIETUVOS MATEMATIKOS ISTORIJOS DARBŲ APŽVALGA,
  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas. 1995, 16 p.

 • PRELATAS JUOZAS PRUNSKIS / H. Jasiūnas,
  Lietuvių Katalikų mokslų akademija. Vilnius, 1998, 32 p.

 • JUOZAS KUBILIUS / H. Jasiūnas,
  Lietuvos matematikų muziejus. 1998, 32 p.

 • LIETUVOS matematikų draugijai 40 metų / H. Jasiūnas,
  Lietuvos matematikų draugija. 1999, 120 p.

 • VYTAUTAS STATULEVIČIUS: gyvenimo ir veiklos bruožai / H. Jasiūnas,
  Vilnius: TEV. 1999, 35 p.

 • LIETUVOS MATEMATIKOS RINKINYS: 1-40 tomų autorių rodyklė / V. Verikaitė ir H. Jasiūnas,
  Vilnius: TEV, 2001. 255 p.

 • PROF. PETRUI KATILIUI (1903-1995) – 100 / H. Jasiūnas ir V. Verikaitė,
  Lietuvos matematikų muziejus. 2003, 32 p.

 • VYGANTAS PAULAUSKAS / H. Jasiūnas,
  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, V. Paulauskas. 2004, 28 p.

 • LIETUVOS MATEMATIKŲ IR INFORMATIKŲ DISERTACIJOS / H. Jasiūnas, V. Stakėnas, V. Verikaitė,
  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Lietuvos matematikų muziejus, 2004.

 • HENRIKAS JASIŪNAS: GYVENIMO IR VEIKLOS APŽVALGA / V. Verikaitė,
  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas,
  V. Jasiūnas, B. Jasiūnaitė, E. Jasiūnas, R. Jasiūnas. 2005, 68 p.
  Antrasis leidimas, 2013.

 • PROFESORIUS FELIKSAS IVANAUSKAS / H. Jasiūnas,
  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, F. Ivanauskas. 2005, 60 p.

 • DAKTARAS GERARDAS ŽILINSKAS / H. Jasiūnas, M. Žilinskienė, V. Verikaitė
  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Lietuvos matematikų muziejus, Žilinskų šeima. 2006, 251 p.

 • PROFESORIUS EUGENIJUS MANSTAVIČIUS / H. Jasiūnas,
  Lietuvos matematikų muziejus, E. Manstavičius. 2007. 74 p.

 • VU MIF ABSOLVENTAI / H. Jasiūnas, V. Stakėnas, V. Verikaitė,
  Lietuvos matematikų muziejus, 2008.

 • PROFESORIUS ANTANAS LAURINČIKAS / R. Stančikienė ir H. Jasiūnas,
  Šiaulių universiteto leidykla. 2008. 92 p.

 • PROFESORIUS ZIGMAS ŽEMAITIS: BIBLIOGRAFIJOS RODYKLĖ IR FOTOGRAFIJŲ RINKINYS / V. Bogušis, R. Kivilšienė, S. Peciulkienė, J. Zvėgienė. Redagavo ir fotografijų rinkinį sudarė H. Jasiūnas,
  Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteteto bibilioteka, Matematikos ir informatikos fakultetas, Vilniaus universiteto leidykla. 2008. 190 p.

 • LIETUVOS UNIVERSITETO – VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO -
  VILNIAUS UNIVERSITETO FIZIKOS, MATEMATIKOS, MECHANIKOS, INFORMATIKOS IR
  STATISTIKOS ABSOLVENTAI 1922-2009 / H. Jasiūnas, V. Stakėnas, V. Verikaitė,

  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Vilniaus universiteto leidykla. 2010. 640 p.


 • HENRIKAS JASIŪNAS. DARBAI IR DIENOS / R. Stančikienė, V. Verikaitė,

  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Vilniaus universiteto leidykla. 2011. 344 p.

 • PROFESORIUS VYTAUTAS PAULAUSKAS / H. Jasiūnas, V. Verikaitė,
  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Vilniaus universiteto leidykla. 2014. 424 p.

 • MINDAUGAS MAKNYS / I. Maknienė, V. Stakėnas, V. Verikaitė
  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Lietuvos matematikų muziejus, 2014. 48 p.

 • VILNIAUS UNIVERSITETO 1947-1958 M. MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ PROGRAMOS / V. Verikaitė
  Lietuvos matematikų muziejus, 2015. 94 p.

 • LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS KONFERENCIJOS 1958-1969 / V. Verikaitė
  Lietuvos matematikų muziejus, 2015. 76 p.

 • LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS KONFERENCIJOS 1970-1979 / V. Verikaitė
  Lietuvos matematikų muziejus, 2015. 144 p.

 • LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS KONFERENCIJOS 1980-1989 / V. Verikaitė
  Lietuvos matematikų muziejus, 2015. 222 p.

 • LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS KONFERENCIJOS 1990-1999 / V. Verikaitė
  Lietuvos matematikų muziejus, 2015. 171 p.

 • LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS KONFERENCIJOS 2000-2009 / V. Verikaitė
  Lietuvos matematikų muziejus, 2015. 250 p.

 • LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS KONFERENCIJOS 2010-2014 / V. Verikaitė
  Lietuvos matematikų muziejus, 2015. 100 p.

 • ALGIRDAS MIŠKELEVIČIUS / V. Verikaitė
  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Lietuvos matematikų muziejus, 2016. 135 p.

 • LIETUVOS MATEMATIKAMS ATMINTI /H. Jasiūnas, V. Verikaitė
  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Lietuvos matematikų draugija, Lietuvos matematikų muziejus, 2016. 48 p.

 • PETRAS RUMŠAS, 1921-1987: GYVENIMAS IR DARBAI / V. Verikaitė,
  VU Matematikos ir informatikos fakultetas, Henriko Jasiūno vardo Lietuvos matematikų muziejus, 2017, 449 p.

BukletaiSudarė doc. dr. Henrikas Jasiūnas

 • PROFESORIUI PETRUI KATILIUI – 85,
  Vilniaus universitetas, Lietuvos matematikų draugija, 1988, 4 p.

 • KLEOPAS GRINCEVIČIUS 1917-1972,
  Lietuvos matematikų draugija, 1991, 6 p.

 • VYTAUTAS PAULAUSKAS 1910-1991,
  Vilniaus universiteto Matematikos fakultetas, 1992, 6 p.

 • VYTENIS KABAILA 1929-1992,
  Vilniaus universiteto Matematikos fakultetas, 1993, 6 p., 100 egz.

 • PROFESORIUI PETRUI KATILIUI 90,
  Vilniaus universiteto Matematikos fakultetas, 1993, 8 p., 300 egz.

 • PROFESORIUI PETRUI GOLOKVOSČIUI LXX,
  Vilniaus universiteto Matematikos fakultetas, 1993, 6 p., 100 egz.

 • DOCENTUI BRONIUI SVECEVIČIUI 70,
  Vilniaus universiteto Matematikos fakultetas, 1993, 6 p., 100 egz.

 • PROFESORIUI HENRIKUI JONAIČIUI 80,
  Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, 1993, 6 p., 200 egz.

 • DOCENTAS MINDAUGAS MAKNYS 1944-1992,
  Vilniaus universiteto Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos
  katedra, 1993, 8 p., 100 egz.

 • DOCENTAS ANTANAS JONUŠAUSKAS 1937-1992,
  Vilniaus universiteto Matematikų muziejus, 1993, 8 p., 100 egz.

 • FACULTY of Mathematics,
  Vilniaus universitetas, 1993 (į anglų kalbą išvertė B.Svecevičius).

 • PROFESORIUI VYGANTUI PAULAUSKUIi 50,
  Vilniaus universiteto Matematikų muziejus, 1994, 4 p., 200 egz.

 • ONAI MARTINKIENEI 100, 1995, 8 p., 200 egz.

 • DOCENTUI RIČARDUI KUDŽMAI 50,
  Vilniaus universiteto Matematikų muziejus, 1995, 4 p., 150 egz.

 • A.A. PETRAS KATILIUS,
  Vilniaus universitetas, 1995, 4 p., 500 egz.

 • PROFESORIUI FELIKSUI IVANAUSKUI 50,
  Vilniaus universiteto Matematikų muziejus, 1995, 4 p., 200 egz.

 • BRONIUI GRIGELIONIUI 60,
  Matematikos ir informatikos institutas ir
  Vilniaus universiteto Matematikos fakultetas,
  1995, 12 p., 300 egz.

 • DOCENTAS ALGIRDAS MIŠKELEVIČIUS 1936 IV 23-1990 I 24,
  Lietuvos matematikų muziejus, Miškelevičių šeima 1996, 6 p., 100 egz.

 • PROFESORIUI JONUI KUBILIUI 75,
  Lietuvos matematikų muziejus,1996, 4 p.

 • HAMLETUI MARKŠAIČIUI 60,
  Lietuvos matematikų muziejus, 1997, 4 p., 100 egz.

 • PROFESORIUI EUGENIJUI MANSTAVIČIUI 50,
  Lietuvos matematikų muziejus, 1997, 4 p., 500 egz.

 • PROFESORIUI ANTANUI LAURINČIKUI 50,
  Lietuvos matematikų muziejus, 1998, 4 p., 500 egz.

 • PROFESORIUS PETRAS GOLOKVOSČIUS,
  Lietuvos matematikų muziejus, 1998, 8 p., 500 egz.

 • DOCENTAS DAKTARAS GERARDAS ŽILINSKAS,
  Lietuvos matematikų muziejus, 1998, 4 p., 100 egz.

 • DOCENTAS VACLOVAS ČIOČYS,
  Lietuvos matematikų muziejus, 1998, 4 p., 100 egz.

 • A.A. PROFESORIUS DAKTARAS VYTAUTAS LIUTIKAS,
  Lietuvos matematikų muziejus, 1998, 4 p., 100 egz.

 • DOCENTUI ALFONSUI RAUDELIŪNUI 70,
  Lietuvos matematikų muziejus, 1999, 4 p., 100 egz.

 • MATEMATIKOS HABILITUOTAM DAKTARUI VILIJANDUI BAGDONAVIČIUI 50,
  Lietuvos matematikų muziejus, 1999, 4 p. (su R.Stančikiene), 100 egz.

 • DOCENTUI ALGIRDUI ŠUKIUI 70,
  Lietuvos matematikų muziejus, 2000, 8 p. (su R.Stančikiene), 300 egz.

 • PRANAS ŽEMAITIS (1905-1972),
  Lietuvos matematikų muziejus / H. Jasiūnas, J. Burokaitė,
  V. Verikaitė, P.A. Žemaitytė-Agurkienė. Vilnius, 2005, 4 p., 100 egz.

 • MATEMATIKOS PROFESORIUI VYTAUTUI PAULAUSKUI (1910-1991) – 100,
  Lietuvos matematikų muziejus, 2010, 8 p., 100 egz.

 • MATEMATIKOS DAKTARUI DOCENTUI GERARDUI ŽILINSKUI (1910-1968) – 100,
  Lietuvos matematikų muziejus, 2010, 8 p., 100 egz.