Matematikos istorijos ir edukologijos disertacijos

Matematikos istorijos ir edukologijos disertacijos

1960

Jonas Matulionis
Aukštoji matematika. Aukštųjų techn. mokyklų kursas. 3-iasis pat. leidimas. Kn. 1-2 dalys. 1959.
Disertacija: pedagogikos mokslų kandidato
Apginta 1960 12 13 Vilniaus universitete
Oponentai: prof. Z. Žemaitis, techn. m. dr. prof. P. Baskutis


1970

Angelė Anelauskienė
Matematinių sugebėjimų tipai ir matematikos mokymo individualizavimas (IX-X1 klasėse). Vilnius, 1970. 267 lap.: brėž.
Disertacija: psichologijos mokslų kandidato (21.960)
Apginta 1970 11 03 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: ped. m. kand. S. Kregždė
Oponentai: ped. m. dr. prof. J. Laužikas, psichol. m. kand. L. Vaitkūnienė


1984

Lilijana Malcienė
Организация педагогический коммуникации как дидактическая форма подготовки научно-педагогических кадров: [Pedagoginės komunikacijos organizavimas kaip mokslo ir pedagoginių darbuotojų rengimo didaktinė forma]. Vilnius, 1984. 162 lap.: iliustr.
Disertacija: pedagogikos mokslų kandidato (13.00.01)
Apginta 1984 06 12 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: ped. m. dr. prof. L. Jovaiša
Oponentai: chem. m. dr. prof. P. Buckus, ped. m. kand. doc. D.M. Milkevičienė


1995

Juozas Banionis
Matematikos mokslo raida Lietuvoje 1920-1940 m. Vilnius, 1994. 151 p.
Disertacija: daktaro (humanitariniai mokslai, istorija – 05H)
Apginta 1995 12 15 Vytauto Didžiojo universitete
Oponentai: prof. habil. dr. J.A. Krikštopaitis, dr. G. Vaskela


1998

Algirdas Ažubalis
Matematika lietuviškoje mokykloje (XIX a. pradž. – 1940 m.). Vilnius, 1997. 591 p.
Disertacija: habilituoto daktaro (socialiniai mokslai, edukologija – 07S)
Apginta 1998 04 28 Latvijos universitete
Oponentai: prof. habil. dr. A. Kopeliviča, prof. habil. dr. A. Andžans, prof. habil. dr. Z. Bajorjūns