Šaltiniai 1. Banionis J. Matematikos mokslo raida Lietuvoje 1920–1940 m. Vilnius, 1994. 151 p.
 2. Kaušylaitė G. Česlovo Masaičio mokslinė ir visuomeninė veikla Jungtinėse Amerikos valstijose (nuo 1940 m.). Mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. rugsėjo 17–18 d., pranešimai. Vilnius: Technika, 2003. P. 268–276.
 3. Petrauskienė Z., Valentėlienė P. Lietuvos TSR mokslininkų disertacijos. 1945–1968. Bibliografija. Vilnius, 1971. P. 21–28, 121 p.
 4. Lietuvos matematikų muziejus. Bendrasis fondas: autoreferatai, disertacijos, disertacijų santraukos ir kt. dokumentai.
 5. Lietuvos matematikų muziejus. Vilniaus universiteto fizikos-matematikos mokslų kandidato ir daktaro laipsniams teikti specializuotos tarybos D061.01.06 dokumentacija.
 6. Vilniaus universiteto biblioteka. Bendrieji fondai.
 7. Vilniaus universiteto biblioteka. Rankraščių skyrius. Disertacijų fondas (F76).
 8. Vilniaus universiteto bibliotekos el. katalogas. Disertacijos ir disertacijų santraukos.
 9. Vilniaus valstybinis universitetas. Rektorato dokumentinė medžiaga. 1944–1968 m. Vilniaus universiteto archyvas. Ap. 2. 48 lap.
 10. Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos-matematikos fakultetas. 1946–1965 m.Vilniaus universiteto archyvas. Ap. 11. 18 lap.
 11. Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos mokslų fakultetas. 1946–1972 m. Vilniaus universiteto archyvas. Ap. 14. 39 lap.
 12. Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos fakultetas. 1968–1981. Vilniaus universiteto archyvas. Ap. 24. 31 lap.
 13. Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos-matematikos, Chemijos ir gamtos mokslų fakultetų Jungtinės tarybos posėdžių protokolai. 1945.I–1952.VIII. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Ap. 11. Byl. 2. 96 lap.
 14. Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos-matematikos, Chemijos ir gamtos mokslų fakultetų Mokslinės tarybos posėdžių protokolai. 1952.VI–1953.V. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Ap. 11. Byl. 38. 57 lap.
 15. Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos-matematikos, Chemijos ir gamtos mokslų fakultetų Mokslinės tarybos posėdžių protokolai. 1953.V–1956.II. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Ap. 11. Byl. 50. 110 lap.
 16. Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos-matematikos, Chemijos ir gamtos mokslų fakultetų Tarybos posėdžių protokolai. 1956.IV–1957.XII. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Ap. 11. Byl. 75. 68 lap.
 17. Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos-matematikos ir Chemijos fakultetų Tarybos mokslų laipsniams teikti protokolai. 1957.XII–1960.XII. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Ap. 11. Byl. 92. 60 lap.
 18. Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos-matematikos fakulteto Mokslinės tarybos posėdžių protokolai. 1958.V–1961.I. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Ap. 11. Byl. 91. 73 lap.
 19. Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos-matematikos fakulteto Bendrosios matematikos katedros posėdžių protokolų knyga. 1959.I.20–1961.XII.12. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Ap. 11. Byl. 110. 47 lap.
 20. Vilniaus valstybinio universiteto Tarybos moksliniams laipsniams teikti pusmetinės ataskaitos. 1948–1961 m. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Ap. 2. Byl. 35. 75 lap.
 21. Vilniaus valstybinio universiteto Mokslinės tarybos protokolai. 1945–1948 m. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Ap. 2. Byl. 5. 276 lap.
 22. Vilniaus valstybinio universiteto Tarybos protokolų knyga. 1948.II–1950.IX. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Ap. 2. Byl. 34. 245 lap.
 23. Vilniaus valstybinio universiteto Mokslinių Tarybų laipsniams teikti sąrašai. 1960–1968 m. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Ap. 2. Byl. 377. 84 lap.
 24. Steišūnas Stasys. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Byl. A-3931.
 25. Trušina Liubov. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Byl. A-2962.
 26. Usolcevas Levas. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Byl. A-1009.
 27. Vaitkevičius Jonas. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Byl. A-263, A-1024.
 28. Voronkovas Borisas. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Byl. A-660.
 29. Žukauskas Konstantinas. Vilniaus universiteto archyvas. F. R-856. Byl. A-1217.
 30. Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyrius. Apgintų disertacijų sąrašas. 1948–1966 m.
 31. Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyrius. Apgintų disertacijų registracijos knyga Nr. 716. 1966–1978 m.
 32. Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyrius. Disertacijų knyga. 1979–1988 m.
 33. Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyrius. Disertacijų knyga. 1989–2003 m.
 34. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Bendrieji fondai.
 35. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Disertacijų rinkinys (F132).
 36. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Lituanikos skyriaus kolekcija.
 37. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo bibliotekos el. katalogas. Disertacijos ir disertacijų santraukos.
 38. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Pagrindiniai fondai.
 39. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos skyrius Matematikos ir informatikos institute. Pagrindiniai fondai.
 40. Nostrifikuotų ir naujai suteiktų mokslinių laipsnių ir vardų dokumentų saugojimo archyvas (fondas). Tvarkomas Matematikos ir informatikos institute.
 41. Matematikos ir informatikos instituto Informacijos skyrius. Disertacijų autoreferatai ir disertacijų gynimo dokumentacija.
 42. Kauno technologijos universiteto bibliotekos el. katalogas. Disertacijos ir disertacijų santraukos.
 43. Klaipėdos universiteto bibliotekos el. katalogas. Disertacijos ir disertacijų santraukos.
 44. Šiaulių universiteto bibliotekos el. katalogas. Disertacijos ir disertacijų santraukos.
 45. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos el. katalogas. Disertacijos ir disertacijų santraukos.
 46. Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos el. katalogas. Disertacijos ir disertacijų santraukos.
 47. Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka. Disertacijų fondas.
 48. Приказ министерства Высшего и среднего специального образования СССР No 801. Москва, 27 июля 1977 г. О номенклатуре специальностей научных работников.
 49. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas. 1998 m. sausio 9 d. Nr. 30. Vilnius. Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos.
 50. Disertacijų gynimo duomenų bazė
 51. Lietuvos studijų baigiamieji darbai ir disertacijos (ETD)