Mokslo krypčių klasifikacija

MOKSLO ŠAKŲ KLASIFIKACIJA

   01.002 – funkcijų teorija ir funkcinė analizė

   01.003 – diferencialinės ir integralinės lygtys
   01.004 – geometrija ir topologija (1964–1967 m.

   01.004 – algebra ir skaičių teorija (1971–1974 m.)
   01.005 – tikimybių teorija ir matematinė statistika

   01.006 – geometrija ir topologija (1955–1963 m., 1968–1971 m.)
   01.006 – matematinė logika (1964–1967 m.)
   01.007 – skaičiavimo matematika (1965 m.)
   01.007 – matematinė logika ir algebra (nuo 1972 m.)

   01.008 – skaičiavimo matematika (1968 m.)

   01.009 – matematinė kibernetika

   01.024 -– hidroaeromechanika ir dujų dinamika
   05.252 – skaičiavimo technika
   05.255 – techninė kibernetika
   07.580 – gamtos mokslų istorija 
   01.01.01 – matematinė analizė

   01.01.02 – diferencialinės ir integralinės lygtys  (nuo 1972)
   01.01.02 – diferencialinės lygtys ir matematinė fizika (nuo 1977 m.)
   01.01.03 – algebra ir skaičių teorija (nuo 1975 m.)
   01.01.04 – geometrija ir topologija (nuo 1973 m.)

   01.01.05 – tikimybių teorija ir matematinė statistika 
   01.01.06 – matematinė logika, algebra ir skaičių teorija (nuo 1977 m.)
   01.01.07 – skaičiavimo matematika

   01.01.09 – matematinė kibernetika

   01.01.10 – skaičiavimo mašinų ir sistemų matematinė įranga
   01.02.04 – deformuojamo kieto kūno mechanika 
   04.00.06 – hidrogeologija
   05.13.01 – techninė kibernetika ir informacijos teorija  arba valdymas techninėse sistemose 
   05.13.03 – operacijų tyrimas ir sisteminė analizė
   05.13.06 -– informacijos apdorojimo ir valdymo automatizuotos sistemos 
   05.13.11 – sisteminis programavimas
   05.13.13 – struktūrų ir skaičiavimo procesų organizacija ESM kompleksuose ir sistemose. 
   07.00.10 – mokslo ir technikos istorija 
   08.00.13 – matematinių metodų ir skaičiavimo technikos panaudojimas ekonominiuose tyrimuose
   11.00.11 – racionalus gamtos resursų naudojimas ir gamtosauga