VILNIAUS UNIVERSITETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

LIETUVOS MATEMATIKŲ MUZIEJUS

 

LIETUVOS

MATEMATIKŲ IR INFORMATIKŲ

S Ą V A D A S

I dalis

DISERTACIJOS

Fizinių mokslų sritis

Vilnius 2004


ISSN – 1822-1505


Lietuvos mokslų akademijos akademiko
VYTAUTO STATULEVIČIAUS
(1929 11 27 – 2003 11 23)
atminimui

Sąvadą parengė Vita Verikaitė


Pateikiame Lietuvos matematikų ir informatikų (fizinių mokslų srities) disertacijas nuo 1930 m. iki 2004 m. Darbą suskirstėme į skyrius: „Lietuvos matematikų disertacijos“, „Lietuvos informatikų disertacijos“ ir „Technikos mokslų arba ekonomikos mokslų disertacijos, už kurias pripažintas matematikos daktaro bei matematikos habilituoto daktaro laipsnis“. Ketvirtame skyriuje pateikiame „Kitų šalių matematikų disertacijas, apgintas Vilniaus universitete, bei disertacijas, kurių rengimui vadovavo Lietuvos matematikai“. Penktame skyriuje – „Matematikos istorijos ir edukologijos disertacijos“.
Disertacijų pavadinimus į lietuvių kalbą vertė doc. dr. Vilius Stakėnas.
Iš disertacijų sąrašo sudarėme mokslinių mokyklų ir mokslinių grupių genealoginius medžius bei habilituotų daktarų sąrašą.
Mokslininkų kolektyvus vadiname mokyklomis ir grupėmis. Jeigu kolektyve išugdyti bent penki mokslų daktarai, tai jį vadiname mokslininkų grupe. Jeigu mokslininkų grupėje išugdyti
bent trys habilituoti daktarai, tai tokią grupę vadiname mokykla.Pasirėmę Vilniaus universiteto archyve saugoma medžiaga, pateikiame Vilniaus universiteto fakultetų tarybų, kuriose matematikai 1948–1990 metais gynė disertacijas, sudėtį bei disertantus.
Prašome pataisyti mūsų netikslumus ir užpildyti spragas, pažymėtas „ … “. Nors tai buvo formali procedūra, bet prašome parašyti, jeigu buvo paskirtas papildomas oponentas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems rengiant šį darbą.
Prašome savo pastabas ir pasiūlymus siųsti mums el. pašto adresu: vita.verikaite@mif.vu.lt