Zigmo Žemaičio medalisMedalio „Zigmas Žemaitis“ nuostatai


Lietuvos švietėjo, matematikų patriarcho Zigmo Žemaičio (1884-1969) medalis sukurtas minint jo 100 metų gimimo sukaktį (skulptorius Antanas Žukauskas).
Medaliu apdovanojami asmenys, nusipelnę Lietuvos švietimui, mokslui, dvasinei nacionalinei kultūrai.

Medalis įteikiamas kartu su su šiuo raštu Lietuvos matematikų draugijos valdybos nutarimu. Įteikimo laikas ir vieta nurodomi posėdžio protokole, pasirašytame dalyvavusių valdybos narių ir pirmininko.

Medalis gali būti perduotas asmenims arba įstaigoms kaip kultūros objektas šiame rašte įrašant „perduotas“.

Medalį saugo ir apskaitos dokumentus tvarko Vilniaus universiteto Matematikų muziejus.


Apdovanotieji

Jonas Kubilius
Petras Katilius
Česlovas Masaitis
Šlioma Strelicas
Vytautas Statulevičius
Jonas Balkevičius
Petras Golokvosčius
Motiejus Gudynas
Vygantas Paulauskas
Leonas Saulis
Birutė Želvienė
Lietuvos fizikų muziejus
Antanas Apynis 2003-04-07
Evaldas Gečiauskas 2003-04-07
Romualdas Kašuba 2003-04-07
Teodora Katilienė 2003-04-07
Albinas Kentra 2003-04-07
Kristina Lyndienė 2003-04-07
Juozas Mačys 2003-04-07
Alfonsas Matuliauskas 2003-04-07
Algirdas Nagelė 2003-04-07
Vidas Naujikas 2003-04-07
Kazimieras Navickis 2003-04-07
Bronius Riauba 2003-04-07
Vilius Stakėnas 2003-04-07
Eugenijus Stankus 2003-04-07
Juozas Šinkūnas 2003-04-07
Petras Vaškas 2003-04-07
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 2003-04-10
Regina Andrikienė 2003-04-24
Virginija Bajerkevičienė 2003-04-24
Donata Jarašiūnienė 2003-04-24
Jonas Kiškis 2003-04-24
Janina Kondratovič 2003-04-24
Janina Macevič 2003-04-24
Kazimiera Matulionienė 2003-04-24
Zoja Melničenko 2003-04-24
Gvidonas Saplys 2003-04-24
Pranas Vaičiulis 2003-04-24
Kazys Venckus 2003-04-24
Olga Žilinskienė 2003-04-24
Jonas Bagdonas 2003-06-19
Irena Bagdonienė 2003-06-19
Jonas Banys 2003-06-19
Vytautas Bernotas 2003-06-19
Valentina Dagienė 2003-06-19
Stasys Grigelionis 2003-06-19
Liucija Griniuvienė 2003-06-19
Ona Jablonskienė 2003-06-19
Rimantas Skrabutėnas 2003-06-19
Antanas Skūpas 2003-06-19
Pranas Survila 2003-06-19
Jonas Teišerskis 2003-06-19
Pranas Algimantas Urbonas 2003-06-19
Romualdas Vosylius 2003-06-19
Kazimieras Pulmonas 2003-06-26
Vladas Vitkus 2003-06-26
Birutė Vosylienė 2003-06-26
Janis Mencis 2004-05-04
Algimantas Aksomaitis 2004-06-17
Algirdas Antanaitis 2004-06-17
Algimantas Bartaševičius 2004-06-17
Stasys Bulota 2004-06-17
Gediminas Dosinas 2004-06-17
Kornelija Intienė 2004-06-17
Vytautas Janilionis 2004-06-17
Nijolė Janušauskaitė 2004-06-17
Valerija Karpickaitė 2004-06-17
Narimantas Listopadskis 2004-06-17
Elena Majauskaitė 2004-06-17
Romualdas Markauskas 2004-06-17
Jonas Matulionis (po mirties) 2004-06-17
Bronė Narkevičienė 2004-06-17
Leonas Narkevičius 2004-06-17
Zenonas Navickas 2004-06-17
Laima Papreckienė 2004-06-17
Vidmantas Pekarskas 2004-06-17
Aldona Pekarskienė 2004-06-17
Povilas Piešina 2004-06-17
Nijolė Ramanauskienė 2004-06-17
Danutė Raškinienė 2004-06-17
Zenonas Repčys 2004-06-17
Jonas Sapagovas 2004-06-17
Marytė Survilienė 2004-06-17
Dalytė Regina Šileikienė 2004-06-17
Jonušas Urbelis 2004-06-17
Eimutis Valatkevičius 2004-06-17
Leonardas Vilkauskas 2004-06-17
Marytė Zenkevičienė 2004-06-17
Lietuvos aviacijos muziejus 2004-11-08
Vanda Gumauskienė 2004-11-14
Tadas Jarmuška 2004-11-14
Milda Navikienė 2004-11-14
Bronius Ropė 2004-11-14
Marijonas Savickas 2004-11-14
Česlava Vitėnienė 2004-11-14
Viktoras Ašmenskas 2005-06-15
Vilijandas Bagdonavičius 2005-06-15
Bronius Balčytis 2005-06-15
Aleksandras Baltrūnas 2005-06-15
Renė Barščiauskas 2005-06-15
Algimantas Jonas Bikelis 2005-06-15
Albertas Čaplinskas 2005-06-15
Raimundas Čiegis 2005-06-15
Vaclovas Čiočys 2005-06-15
Edmundas Gaigalas 2005-06-15
Irena Žemaitytė Geniušienė 2005-06-15
Rimas Geniušas 2005-06-15
Petras Geniušas 2005-06-15
Julius Geniušas 2005-06-15
Bronius Grigelionis 2005-06-15
Feliksas Ivanauskas 2005-06-15
Algimantas Juozapavičius 2005-06-15
Kęstutis Karčiauskas 2005-06-15
Rimvydas Krasauskas 2005-06-15
Julius Kruopis 2005-06-15
Bronius Kvedaras 2005-06-15
Antanas Laurinčikas 2005-06-15
Vigirdas Mackevičius 2005-06-15
Eugenijus Manstavičius 2005-06-15
Vytautas Merkys 2005-06-15
Antanas Mitašiūnas 2005-06-15
Regimantas Ričardas Pliuškevičius 2005-06-15
Henrikas Pragarauskas 2005-06-15
Rimantas Rudzkis 2005-06-15
Stasys Rutkauskas 2005-06-15
Mifodijus Sapagovas 2005-06-15
Donatas Surgailis 2005-06-15
Algirdas Šukys 2005-06-15
Donatas Švitra 2005-06-15
Vitolda Verikaitė 2005-06-15
Eduardas Vilkas 2005-06-15
Marija Žilinskienė 2005-06-15
Petras Zenonas Alekna 2008-06-25
Algirdas Ambrazevičius 2008-06-25
Algirdas Ažubalis 2008-06-25
Albertas Bakštys 2008-06-25
Romas Baronas 2008-06-25
Angelė Baškienė 2008-06-25
Kęstutis Bubnaitis 2008-06-25
Vydas Čekanavičius 2008-06-25
Jonas Genys 2008-06-25
Donatas Jurgaitis 2008-06-25
Kęstutis Kubilius 2008-06-25
Remigijus Leipus 2008-06-25
Rimvydas Antanas Lukoševičius 2008-06-25
Edmundas Mazėtis 2008-06-25
Albertas Ružė 2008-06-25
Gediminas Stepanauskas 2008-06-25
Jonas Sunklodas 2008-06-25
Jonas Šiaulys 2008-06-25
Rimas Banys 2009-06-17
Violeta Bugailiškytė 2009-06-17
Aleksandras Chaliavkinas 2009-06-17
Algirdas Kaučikas 2009-06-17
Libertas Klimka 2009-06-17
Birutė Kryžienė 2009-06-17
Joana Lipeikienė 2009-06-17
Rimas Norvaiša 2009-06-17
Viktorija Sičiūnienė 2009-06-17
Marytė Skakauskienė 2009-06-17
Aldona Statulevičienė 2009-06-17
Artūras Štikonas 2009-06-17
Sigutė Vakrinienė 2009-06-17
Gediminas Zemlickas 2009-06-17
Antanas Žemaitis 2009-06-17
Jūratė Burokaitė 2009-10-22
Danutė Čepulienė 2009-10-22
Valerija Dichavičienė 2009-10-22
Rimantas Dichavičius 2009-10-22
Albertas Dinda 2009-10-22
Alma Gudonytė 2009-10-22
Antanas Kmieliauskas 2009-10-22
Marytė Likienė 2009-10-22
Alicija Meškauskienė 2009-10-22
Elena Nilovienė 2009-10-22
Nijolė Šulgienė 2009-10-22
Eugenija Vengrienė 2009-10-22
Antanas Vengris 2009-10-22
Mindaugas Zaičikas 2009-10-22
Ričardas Juozas Kudžma 2010-06-17
Kazimieras Padvelskis 2010-06-17
Vidmantas Bentkus (po mirties) 2012-06-11
Artūras Dubickas 2012-06-11
Vytautas Narmontas 2012-06-11
Kęstutis Dučinskas 2012-06-11
Henrikas Jasiūnas 2012-06-11
Alfredas Račkauskas 2012-06-11
Regina Jokubaitienė 2012-06-11
Janina Malinovskaja 2012-06-11
Juozas Kukulskis 2012-06-11
Juozas Banionis 2014-06-26
Krystyna Čuprynska 2014-06-26
Romanas Januškevičius 2014-06-26
Regina Rudalevičienė 2014-06-26
Giedrius Alkauskas 2015-06-16
Gintautas Bareikis 2015-06-16
Mindaugas Bloznelis 2015-06-16
Aleksas Domarkas 2015-06-16
Paulius Drungilas 2015-06-16
Ramūnas Garunkštis 2015-06-16
Pranas Katauskis 2015-06-16
Vytautas Kazakevičius 2015-06-16
Danutė Krapavickaitė 2015-06-16
Remigijus Lapinskas 2015-06-16
Algirdas Mačiulis 2015-06-16
Martynas Manstavičius 2015-06-16
Konstantinas Pileckas 2015-06-16
Aleksandras Plikusas 2015-06-16
Marijus Radavičius 2015-06-16
Minvydas Kazys Ragulskis 2015-06-16
Vladas Skakauskas 2015-06-16
Pranas Vaitkus 2015-06-16
Gintautas Misevičius 2015-12-03
Petrė Valda Grebeničenkaitė 2016-03-22
Palmira Puzinaitė 2016-05-31
Aleksandras Krylovas 2016-06-20
Vytautas Paškūnas 2016-06-20
Olga Štikonienė 2016-06-20
Arvydas ir Regina Každailiai 2016-08-06
Vincas Kibirkštis 2016-08-06
Danutė Vailionytė-Narkevičienė 2017-01-26
Birutė Galbogienė 2017-04-21
Ona Gudžiūnienė 2017-04-21
Dalia Kondrotaitė 2017-04-21
Petras Albinas Čeliauskas 2017-05-17
Edmundas Čiuželis 2017-05-17
Benas Budvytis 2017-06-21
Natalja Kosareva 2017-06-21
Rima Stančikienė 2017-06-21
Benediktas Algimantas Masaitis 2017-12-28
Jonas Kavaliūnas 2017-12-28
Daiva Losinskienė 2017-12-28
Nijolė Cibulskaitė 2017-12-28
Pranas Gudynas 2017-12-28
Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas 2018 10 11
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija 2019 01 09
Irena Lukauskienė 2019 01 28
Virginija Lukavičienė 2019 01 28
Antanas Apynis (jaunesn.) 2019 06 19
Vaiva Grabauskienė 2019 06 19
Algirdas Keras 2019 06 19
Rita Klasauskienė 2019 06 19
Zina Šiaulienė 2019 06 19
Erika Tumėnaitė 2019 06 19
Elmundas Žalys 2019 06 19
Feliksas Mišeikis 2020 02 14
Stanislovas Leonas Norgėla 2020 02 14
Vincas Padervinskas 2020 02 14
Pranas Rumšas 2020 02 14
Alvyda Ambraškienė 2020 08 24
Dalė Mališauskienė 2020 08 24
Vilija Šileikienė 2020 08 24
Rūta Švelnikienė 2020 08 24
Albina Vilimienė 2020 08 24