Matematikų disertacijos 1930 -1940

1930

Petras Katilius
Über Kurvennetze und Zellteilungen: [Apie kreivių tinklus ir erdvės dalijimą celėmis]. Haidelbergas, 1929. 36 p.
Disertacija: filosofijos daktaro (matematika)
Apginta 1930 06 01 Haidelbergo universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. K.O.H. Liebmann  
Pranas Lesauskis
Sulla teoria della derivazione dei proiettili [Sviedinių derivacijos teorija].
Disertacija: filosofijos daktaro (matematika)
Disertacija parengta Turino karo akademijoje. Apginta 1930 11 25 Romos universitete
Mokslinis vadovas: …    


1931

Otonas Edmundas Stanaitis
Das Potential des ungleichachsigen Ellipsoides bei speziellen Randwerten: [Nelygiaašio elipsoido potencialo ypatingosios kraštinės reikšmės]. Viurcburgas, 1931. 33 p.
Disertacija: filosofijos daktaro (matematika)
Apginta 1931 07 23 Viurcburgo universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. O. Volk  
Abraomas Jankelis Jokūbas Gliksonas
Zum Entwicklungsproblem nach Lamenschen Funktionen: [Liame funkcijų skleidinių problemos]. Viurcburgas, 1931. … p.
Disertacija: filosofijos daktaro (matematika)
Apginta 1931 m. Viurcburgo universitete
Mokslinis vadovas: prof dr. O. Volk  


1933

Kazimieras Miecevičius
Anwendung des Picardschen Satzes auf die ganzen transzendenten Funktionen endlicher Ordnung: [Pickardo teoremos taikymas baigtinės eilės transcendentinėms funkcijoms]. Kaunas, 1933. 45 p.
Disertacija: filosofijos daktaro (matematika)
Apginta 1933 06 15 Berno universitete
Mokslinis vadovas: prof. … Crellier  


1939

Gerardas Žilinskas
On the class number of indefinite quadratic forms in n variables with determinant ±1: [Neapibrėžtinių kvadratinių formų su n kintamųjų ir vienetiniu determinantu klasių skaičius], Journal of the London Mathematical Society, 1938. T. 13. P. 225-240. On the product four homogeneous linear forms: [Keturių homogeninių tiesinių formų sandauga], Journal of the London Mathematical Society, 1941. T.16. P. 27-37 (Received 20 March, 1939): [Įteikta 1939 m. kovo 20 d)].
Disertacija: filosofijos daktaro (matematika)
Apginta 1939 07 07 Mančesterio universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. L.G. Mordell