Informatikų disertacijos 2000 – 2009

2000

Linas Laibinis
Mechanised formal reasoning about modular programs [Mechanizuoti formalūs samprotavimai apie moduliarias programas]. Åbo Akademi Universitetas, Turku, Suomija. 176 p.
Disertacija: daktaro (kompiuterių mokslas, informatika – 09P)
Apginta 2000 04 14 Åbo Akademi Universitetas, Turku, Suomija.
Mokslinis vadovas: prof. Joakim von Wright
Recenzentai: dr. David Carrington, prof. Thomas Melham
Oponentas: prof. Thomas Melham  
Alvydas Jaliniauskas
Veiklos procesų struktūrizavimas naudojant kalbos komunikacijų tyrimą ir tipines darbų sekas. Kaunas, 2000. 131 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2000 04 27 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. E. Telešius
Oponentai: prof. habil. dr. M. Sapagovas, doc. dr. B. Paradauskas  
Gailius Raškinis
Lietuvių liaudies dainų užrašymas muzikos simbolių sekomis. Kaunas, 2000. 173 lap.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2000 06 13 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. Ph. D. J.G. Ganascia
Oponentai: prof. habil. dr. H. Pranevičius, prof. habil. dr. R. Apanavičius  
Rimantas Vaicekauskas
Численное моделирование распространения коротких световых импульсов в пассивных и активных нелинейных средах: [Trumpų šviesos impulsų sklidimo pasyviose ir aktyviose netiesinėse terpėse skaitinis modeliavimas]. Vilnius, 2000. 41 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2000 06 19 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Oponentai: prof. fiz.-mat. m. dr. J. Žyleikin, dr. M. Radžiūnas  
Romas Baronas
Computer simulation of diffusion processes in nonhomogeneous media: [Difuzijos procesų nehomogeninėse terpėse kompiuterinis modeliavimas]. Vilnius, 2000. 94 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2000 11 29 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Oponentai: prof. habil. dr. A. Baraškov, doc. dr. V. Kleiza  
Viktoras Paliulionis
Intelektualizuotų išskirstytų geoegrafinės informacijos sistemų realizavimo metodai. Vilnius, 2000. 120p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2000 12 08 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Žilinskas
Oponentai: prof. habil. dr. P. Adomėnas, doc. dr. A. Šermokas  
Lina Markauskaitė
Kompiuterinių mokymo formų bendrojo lavinimo mokyklose analizė. Vilnius, 2000. 220 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2000 12 21 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: doc. dr. V. Dagienė
Oponentai: doc. dr. V. Denisovas, prof. habil. dr. A. Targamadze  
Leonidas Sakalauskas
Application of Monte-Carlo series for the enhancement of decision making: [Monte-Karlo sekų taikymas sprendimų priėmimo efektyvumui gerinti]. Vilnius, 2000. 64 p.
Disertacija: habilituoto daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2000 12 28 Matematikos ir informatikos institute  


2001

Aušra Saudargienė
Structurization of the covariance matrix in adaptive classifier desing: [Kovariacinės matricos panaudojimas mokant adaptyvius klasifikatorius]. Vilnius, 2000. 183 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2001 02 20 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Š. Raudys
Oponentai: prof. habil. dr. V. Golovko, doc. dr. K. Dučinskas  
Pijus Kasparaitis
Lietuvių kalbos kompiuterinė sintezė. Vilnius, 2001. 88 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2001 05 29 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. A. Bastys
Oponentai: prof. habil. dr. A. Pakerys, doc. dr. A. Lipeika  
Algimantas Malickas
Features match filtering and ridge density based pre-classification in fingerprint comparison: [Požymių lyginimų filtravimas ir kapiliarinių linijų tankio panaudojimas pirštų antspaudų atpažinime]. Vilnius, 2001. 90 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2001 06 20 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A.L. Telksnys
Oponentai: prof. habil. dr. K. Kazlauskas, doc. dr. J. Punys  
Giedrius Slivinskas
Middleware Approach to Temporal Query Processing: [Su laiku susijusių užklausų apdorojimas naudojant tarpinius aplikacijų sluoksnius]. Aalborg, 2001. 166 p.
Disertacija: daktaro (informatika)
Apginta 2001 09 07 Aalborg universitete, Danija
Mokslinis vadovas: prof. dr. Christian S. Jensen
Oponentai: associate prof. dr. M. Böhlen, prof. dr. G. Weikum, dr. P.-A. Larsson  
Simonas Šaltenis
Indexing Techniques for Continuously Evolving Phenomena: [Duomenų indeksavimas nuolat kintantiems reiškiniams]. Aalborg, 2001, 148 p
Disertacija: daktaro (informatika)
Apginta 2001 09 07 Aalborg universitete, Danija
Mokslinis vadovas: prof. dr. Christian S. Jensen
Oponentai: prof. dr. Bernhard Mitschang, Stuttgart universitetas, prof. dr. Thomas Seidel, München universitetas, associate prof. dr. Michael H. Böhlen, Aalborg  
Kristina Lapin
Struktūrinių grafinių dokumentų konfigūravimas galvaninių linijų projektavime. Vilnius, 2001. 96 lap.:[6] iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2001 11 09 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. V. Čyras
Oponentai: prof. habil. G. Dzemyda, prof. habil. dr. A. Borkowski  
Audronė Jakaitienė
Konkuruojančių rizikų regresinių modelių algoritmai. Kaunas, 2001. 72 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2001 12 17 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. L. Vilkauskas
Oponentai: prof. habil. dr. A.L. Telksnys, doc. dr. A. Martinkėnas  
Ramutė Kėsaitė
Autonominio reguliavimo būsenų miego metu identifikavimas pagal širdies ritmo spektrą. Kaunas, 2001. 114[19] lap.: lent., brėž.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2001 12 17 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Kaminskas
Oponentai: prof. habil. dr. K. Kazlauskas, doc. habil. dr. A. Vainoras  
Tomas Petkus
Kompiuterių tinklo panaudojimas interaktyviame optimizavime. Vilnius, 2001. 84 lap.: lent., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2001 12 27 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda
Oponentai: prof. habil. dr. V. Šaltenis, doc. dr. V. Štuikys  


2002

Vytenis Punys
Medical image quality assessment and information surplus reduction techniques: [Medicininių vaizdų kokybės vertinimo ir informacinio pertekliškumo mažinimo metodai]. Vilnius, 2001. 110 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2002 03 08 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Š. Raudys
Oponentai: prof. habil. dr. A. Glaz, prof. habil. dr. A.L. Telksnys  
Nerijus Morkevičius
Daugiamačių vaizdų modeliavimo ir efektyvaus kodavimo metodų sudarymas ir tyrimas. Kaunas, 2002. 67 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2002 06 24 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. J. Valantinas
Oponentai: prof. habil. dr. A.L.Telksnys, dr. J. Punys  
Valdas Dičiūnas
Generalization performance of statistical and neural classifiers: [Statistinių ir neuroninių klasifikatorių efektyvumas]. Vilnius, 2002. 180 lap.: brėž.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2002 07 04 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Š. Raudys
Oponentai: prof. habil. dr. L.Telksnys, doc. dr. K. Dučinskas  
Mindaugas Margelevičius
Atvirkštinis amplitudinių ir fazinių difrakcijos gardelių modeliavimas. Kaunas, 2002. 122 lap.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2002 09 13 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. H. Pranevičius
Oponentai: prof. Ph. D. R. Vaišnys, dr. Š. Meškinis  
Raimundas Liutkevičius
Netiesinės sistemos adaptyvusis „Fuzzy“ valdymas. Kaunas, 2002. 178 lap.: diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2002 11 27 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V.Kaminskas
Oponentai: prof. habil. dr. A. Nemūra, doc. dr. L. Balaševičius  


2003

Aistis Raudys
Computationally efficient feature extraction for large-scale and visualisation oriented data mining: [Skaičiavimo požiūriu efektyvi didelės skalės ir į vizualizaciją orientuotų duomenų gavyba]. Vilnius, 2002. 127 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2003 01 10 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. J. Mockus
Oponentai: prof. habil. dr. G. Dzemyda, doc. dr. A. Juozapavičius  
Dalius Makackas
Agregatinio metodo taikymas realiojo laiko sistemų funkcionavimo charakteristikoms įvertinti. Kaunas, 2003. 134 lap.: lent. diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2003 04 14 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. H. Pranevičius
Oponentai: prof. habil. dr. K. Kazlauskas, doc. dr. D. Rubliauskas  


2004

Aurelija Podlipskytė
Daugiadimensinių duomenų vizualizacija ir jos taikymas biomedicininių duomenų analizei. Kaunas, 2003. 117 lap.: diagr., brėž.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2004 04 09 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Žilinskas
Oponentai: prof. habil. dr. A. Verikas, prof. habil. dr. A.L. Telksnys  
Linas Bukauskas
Moving Observer Support for Databases: [Duomenų bazių išplėtimas judančiam stebėtojui]. Aalborg, 2004, 138 p
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2004 04 19 Aalborg universitete, Danija
Mokslinis vadovas: prof. dr. Michael H. Böhlen
Oponentai: prof. dr. Christian S. Jensen (Danija),  prof. dr. Leo Mark (JAV), lekt. dr. Simeon Simoff (Australija)  
Artūras Mažeika
Density Surface Method: [Tankio paviršių metodas]. Aalborg, 2004. 128 p
Disertacija: daktaro (informatika )
Apginta 2004 …… Aalborg universitete, Danija
Mokslinis vadovas: prof. dr. Michael H. Böhlen, prof. dr. P. Mylov
Oponentai: Torben Bach Pedersen (Aalborg University, Denmark), Daniel Keim (Konstanz University, Germany), Arno Siebes (Utrecht University, Netherlands)  
Albertas Čaplinskas
Mokslo darbų apžvalga „Integruotų organizacijos informacinių sistemų kūrimo proceso modeliavimas ir tyrimai“. Vilnius, 2004.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, informatika – 09P
Atlikta 2004 10 20 Matematikos ir informatikos institute
Vytautas Perlibakas
Kompiuterizuotas veido detektavimas ir atpažinimas. Kaunas, 2004. …
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2004 12 01 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. J.G. Punys
Oponentai: prof. habil. dr. V. Štuikys, prof. habil. dr. A. Žilinskas  
Andrius Kurtinaitis
Solution of the boundary problems for the system of nonlinear Schrödinger equations: [Netiesinių Šredingerio lygčių sistemos kraštinių uždavinių sprendimas]. Vilnius, 2004. 82 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2004 12 02 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Oponentai: prof. habil. dr. G. Dzemyda, dr. T. Meškauskas  
Germanas Budnikas
Agregatinių specifikacijų sudarymas ir analizė panaudojant žinių bazes. Kaunas, 2004.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2004 12 22 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. H. Pranevičius
Oponentai: doc. dr. A. Čaplinskas, prof. habil. dr. G. Kulvietis  


2005

Romas Baronas
Mokslo darbų apžvalga „Netiesinių difuzijos ir reakcijos procesų nehomogeninėse terpėse kompiuterinis modeliavimas ir tyrimas“. Vilnius, 2005.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, informatika – 09P
Atlikta 2005 03 09 Vilniaus universitete
Mark Filipovič
Lithuanian isolated word recognition using hybrid artificial neural networks and hidden Markov models approach: [Atskirai tariamų lietuvių šnekos žodžių atpažinimo, grindžiamo dirbtiniais neuroniniais tinklais ir paslėptais Markovo modeliais, tyrimai]. Kaunas, 2005. 135 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2005 04 19 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: dr. A. Lipeika
Oponentai: prof. habil. dr. V. Šaltenis, doc. dr. D. Navakauskas  
Olga Kurasova
Daugiamačių duomenų vizuali analizė taikant savireguliuojančius neuroninius tinklus (SOM). Vilnius, 2005. 160 p.: iliustr. schemos, lent
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2005 05 16 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda
Oponentai: prof. habil. dr. F. Ivanauskas, doc. dr. R. Kulvietienė  
Giedrius Liutkus
Elektroninių schemų komponentų topologijos vaizdavimo trimačiuose paviršiuose algoritmų sudarymas, tyrimas ir taikymas. Kaunas, 2005.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2005 05 27 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. J. Matickas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Barauskas, prof. habil. dr. G. Kulvietis  
Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė
Computer simulation of diffusion and heat processes in nonhomogeneous media: [Difuzijos ir šilumos procesų nehomogeninėse terpėse kompiuterinis modeliavimas]. Vilnius, 2005. 99 lap.: lent., brėž.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2005 06 30 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Oponentai: prof. habil. dr. M. Sapagovas, dr. R. Vaicekauskas  
Margarita Kazakevičiūtė
Blending of natural quadrics with rational canal surfaces:[Natūraliųjų kvadrikių jungimas kanaliniais paviršiais]. Vilnius, 2005. 102 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2005 06 30 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: dr. R. Krasauskas
Oponentai: prof. habil. dr. G. Dzemyda, doc. habil. dr. (HP) R. Baronas  
Gytis Karčiauskas
Learning with hidden variables: a parameter reussing approach for tree-structured Bayesian networks. Aalborg, 2005. 113 p.
Disertacija: daktaro (informatika)
Apginta 2005 10 28 Aalborg universitete, Danija
Mokslinis vadovas: prof. dr. Christian S. Jensen
Oponentai:  


2006

Eligijus Sakalauskas
Mokslo darbų apžvalga: Atvirkštinių uždavinių tyrimo ir sprendimo metodų sukūrimas ir taikymai: [Inverse problem investigation and solution methods construction and its applications]
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, informatika – 09P
Atlikta 2006 02 24 Kauno technologijos universitete  
Jovita Nenortaitė
Stock trading system based on application of swarm intelligence and artificial neural netwrks: [Akcijų prekybos sistema, paremta spiečiaus intelektu ir dirbtiniais neuroniniais tinklais]. Kaunas, 2006. 121 lap.: iliustr. schemos
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2006 05 26 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Simutis
Oponentai: prof. dr. S. Gudas, prof. habil. dr. A.-V. Rutkauskas  
Tomas Skersys
Informacijos sistemų kompiuterizuoto kūrimo metodas, grindžiamas veiklos taisyklėmis papildytu veiklos modeliu: [Computer-aided information systems development method based on the business rules-extended enterprise model]. Kaunas, 2006. 186 lap.: schemos
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2006 06 20 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. S. Gudas
Oponentai: prof. habil. dr. V. Štuikys, doc. dr. O. Vasilecas  
Angė Brilingaitė
Location-Related Context in Mobile Services: [Nuo pozicijos priklausantis kontekstas mobiliuose servisuose]. Aalborg, 2006, 220 p.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2006 08 24 Aalborg universitete, Danija
Mokslinis vadovas: prof. hab. dr. Christian S. Jensen
Oponentai: prof. dr. Jari Veijalainen (Suomija), prof. dr. Simonas Šaltenis (Danija), lekt. dr. Michela Bertolotto (Airija)  
Kęstutis Driaunys
Lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimo ir fonetinio atpažinimo tyrimas naudojant LTDIGITS garsyno įrašus [Analysis of Lithuanian spoken language labeling and phonemic recognition usin LTDIGITS corpora]. Vilnius, 2006. 175 p.: diagr. lent
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2006 09 14 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc. P. Žvinys
Oponentai: prof. habil. dr. R. Simutis, prof. habil. dr. L. Telksnys  
Airenas Vaičiūnas
Lietuvių kalbos statistinių modelių ir jų taikymo šnekos atpažinimui tyrimas, kai naudojami labai dideli žodynai: [Statistical language models of Lithuanian and their application to very large vocabulary continuous speech recognition]. Kaunas, VDU, 2006, 139 p.: lent., schem., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija -P175)
Apginta 2006 10 26 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Kaminskas
Oponentai: prof. habil. dr. L. Telksnys, doc. dr. V. Rudžionis  
Roma Šiugždaitė
Matematinis sudėtingų sistemų modeliavimas ir scenarijų formavimas: [Mathematical modelling of complex systems and scenario formation]. Vilnius, 2006, x, 128, [14] lap.: diagr., iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija -P175)
Apginta 2006 12 07 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: dr. S. Norvaišas, mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. M. Sapagovas
Oponentai: prof. habil. dr. V. Šaltenis, doc. dr. V. Kleiza  


2007

Vladas Rapševičius
Optimizavimo metodai separavimo procesų projektavimui, kai tikslo funkcijoms ir leistinosioms sritims būdingi nereguliarumai: [Optimization methods for design of separation processes with possible irregularities of objective functions and feasible regions]. Kaunas, VDU, 2006, 111 p.: iliustr., graf., schem žml
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2007 01 05 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. A. Juozapavičius
Oponentai: prof. habil. dr. G. Kulvietis, doc. dr. R. Vaicekauskas  
Aušra Mackutė Varoneckienė
Data mining of geochemical and lithological silurian data of Lithuania: [Lietuvos silūro geocheminių ir litologinių duomenų analizės metodai]. Vilnius, 2006, 115 lap.: iliustr. žml
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija -P175)
Apginta 2007 01 26 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Žilinskas
Oponentai: prof. habil. dr. J. Mockus, prof. habil. dr. R. Simutis  
Jelena Gasperovič
Evaluation of functionality of specification languages: [Specifikavimo kalbų funkcionalumo vertinimas]. Vilnius, 2007, 211, [1] p.: lent., diagr
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija -P175)
Apginta 2007 02 13 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. (HP) A. Čaplinskas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Šeinauskas, doc. dr. V. Dagienė  
Šarūnas Repšys
Modelling of the population dynamics: [Populiacijų dinamikos modeliavimas]. Vilnius, 2007, 88 p. : diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2007 03 16 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. (HP) V. Skakauskas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Baronas, prof. dr. V. Kleiza  
Alminas Čivilis
Tracking techniques of moving objects for location-based services: [Judančių objektų sekimo metodikos vietovinėms paslaugoms]. Vilnius, 2007, xvi, 117 p. : schem., diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2007 03 19 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc dr. A. Juozapavičius
Oponentai: prof. habil. dr. R. Baronas, prof. habil. dr. Š. Raudys  
Daiva Šveikauskienė
Lietuvių kalbos sakinių automatinė sintaksinė analizė: [Automatic syntactic analysis of the Lithuanian sentences]. Vilnius, 2007, 169, [1] p. : schem., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2007 03 22 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Telksnys
Oponentai: doc. dr. R. Kulvietienė, dr. A. Utka  
Gražvydas Felinskas
Euristinių metodų tyrimas ir taikymas ribotų išteklių tvarkaraščiams optimizuoti: [Investigation of heuristic methods and application to optimization of resource constrained project schedules]. Vilnius, 2007, 124 lap. : schem., diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2007 05 11 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: prof. habil. dr. K. Kazlauskas, prof. habil. dr. R. Šeinauskas  
Dalia Baziukaitė
Learner oriented methods to enhance capabilities of virtual learning environment: [Besimokančiojo atžvilgiu virtualios mokymo(si) aplinkos gebėjimus gerinantys metodai]. Klaipėda [i.e. Kaunas], 2007, 112, [2] p. : lent., schem., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija – P175, dirbtinis intelektas – P176)
Apginta 2007 05 18 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A.A. Bielskis
Oponentai: prof. habil. dr. A. Targamadzė, doc. dr. M. Tamošiūnaitė  
Natalija Juščenko
Sudėtingų sistemų imitacinių modelių parametrinė identifikacija: agroekosistemų dinamikos imitacinių modelių identifikacijos metodai ir algoritmai: [Parameter estimation of complex system simulation models: parameter estimation methods and algorithms for agroecological system dynamics simulation model]. Kaunas, 2007, 92, [1] p. : iliustr
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija – P175)
Apginta 2007 06 15 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. V. Denisovas
Oponentai: prof. habil. dr. K. Kazlauskas, prof. habil. dr. R. Simutis  
Julius Žilinskas
Globalaus optimizavimo algoritmų sudarymas, tyrimas ir taikymas: habilitacijos procedūrai teikiamų darbų apžvalga. Vilnius, 2007. 24 p
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, informatika – 09P
Atlikta 2007 06 21 Matematikos ir informatikos institute  
Donatas Bakšys
Tarpinstitucinių elektroninių atsiskaitymų srautų modeliavimo ir optimizavimo metodų tyrimas: [Investigation of modeling and optimization methods of electronic settlement flows among institutions]. Vilnius, 2007, 129 lap. : lent., diagr., schem
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija – P175)
Apginta 2007 06 28 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Baušys, prof. habil. dr. K. Kazlauskas  
Romanas Tumasonis
Dažnų sekų paieška dideliuose duomenų masyvuose: [Mining frequent sequences in large data arrays]. Vilnius, 2007. 100 lap. : lent., schem., diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija – P175)
Apginta 2007 06 29 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda
Oponentai: prof. habil. dr. L. Sakalauskas, doc. dr. V. Denisovas  
Antanas Raguotis
Numerical investigation of the autosoliton type front-solutions to a nonlinear parabolic equation: [Netiesinės parabolinio tipo diferencialinės lygties autosolitoniniai front-sprendimai ir jų dinaminių savybių tyrimas skaitiniais metodais]. Vilnius, 2007, 73 lap. : iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2007 07 02 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Oponentai: doc. dr. R. Vaicekauskas, prof. habil. dr. V. Kleiza  
Loreta Saunorienė
Analysis and investigation of time-averaged moiré images of dynamical systems: [Vidurkintų laike dinaminių sistemų muaro vaizdų analizė ir tyrimai]. Kaunas, 2007, 140 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2007 07 12 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. M.K. Ragulskis
Oponentai:  
Saulius Masteika
Techninės analizės indikatorių formalizavimas ir taikymas vertybinių popierių rinkose: [Formalisation and application of technical analysis indicators in securities markets]. Vilnius, 2007, 147 lap. : iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2007 09 20 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Simutis
Oponentai: prof. dr. V. Boguslauskas, prof. habil. dr. G. Kulvietis  
Vaida Bartkutė
Pozicinių statistikų taikymas optimalumo analizei ekstremumo paieškos algoritmuose: [Application of order statistics to optimality analysis in algorithms of extreme search]. Vilnius, 2007, 148 lap.:iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija – P175)
Apginta 2007 11 22 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: vyriaus. moksl. darb. prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: prof. habil. dr. K. Kazlauskas, doc. dr. R. Kulvietienė  
Kęstutis Žilinskas
Stochastinio tiesinio programavimo Monte Karlo metodu tyrimas. Vilnius; Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007, 102, [1] p.: diagr., lent. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija – P175)
Apginta 2007 12 21 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: vyriaus. moksl. darb. prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: prof. habil.dr. E. Zavadckas, prof. habil. dr. A. Žilinskas  


2008

Audrius Kabašinskas
Finansinių rinkų statistinė analizė ir statistinio modeliavimo metodai: [Statistical analysis of financial markets and methods of statistical modeling]. Vilnius, 2007. 173 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija – P175)
Apginta 2008 01 10 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Leipus, prof. habil. dr. L. Telksnys  
Bogdanas Lapcun
Modelling of the YAG synthesis: [Itrio aliuminio granato sintezės modeliavimas]. Vilnius, 2007, 46 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2008 02 19 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Konsultantas: prof. habil. dr. A. Kareiva
Oponentai: prof. dr. V. Skakauskas, doc. dr. A. Krylovas   /dd>

Algimantas Juozapavičius
Mobilių objektų portalų bei vaizdų informacinių sistemų tyrimai: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Vilnius, 2008.
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, informatika – 09P
Atlikta 2008 06 03 Vilniaus universitete  
Svajonė Bekešienė
Parallel computation system for mathematical modeling of electronic structure of explosive materials: [Lygiagrečiųjų skaičiavimų sistema sprogstamųjų medžiagų struktūrai tirti]. Vilnius, 133p.: diagr., lentelės
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P, sistemų teorija-P175)
Apginta 2008 06 18 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: doc. dr. V. Kleiza
Oponentai: dr. J. Tamulienė, prof. habil. dr. L. Telksnys  
Egidijus Merkevičius
Savitvarkių neuroninių tinklų-diskriminantinio modelio tyrimai kredito rizikos vertinimo sprendimų paramos sistemoje: [Research of self-organizing maps-discriminate model in intelligent decision support system of credit risk evaluation]. Vilnius, 149 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2008 10 24 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. G. Garšva
Oponentai: prof. dr. S. Gudas, prof. habil. dr. A.V. Rutkauskas  


2009

Kristina Šutienė
Modelling of insurance underwriting and investment activities for decision making: [Draudiminės ir investicinės veiklos modeliavimo taikymas sprendimams priimti]. Kaunas, 2008, 129 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2009 01 10 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. H. Pranevičius
Oponentai: prof. habil. dr. R. Leipus, prof. habil. dr. A. Verikas  
Antanas Leonas Lipeika
Signalų su besikeičiančiomis savybėmis analizė ir jos taikymas kalbos signalų apdorojimui. Vilnius, 2009
Habilitacijos procedūra: fiziniai mokslai, informatika – 09P
Atlikta 2009 02 25 Matematikos ir informatikos institute  
Vilius Kontrimas
Skaitinio intelekto metodai ir jų taikymas nekilnojamojo turto rinkose: [Computational intelligence methods and their application to the real estate market]. Kaunas, 2009, 174 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2009 04 09 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Verikas
Oponentai: prof. habil. dr. Š. Raudys, prof. habil. dr. R. Simutis  
Violeta Kravčenkienė
Adaptyvusis jungtinis glotninimas skaitinėse eksperimentinėse aplinkose: [Adaptive conjugate smoothing in numerical experimental environments]. Kaunas, 2009, 120 p.:iliustr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2009 05 22 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. M.K. Ragulskis
Oponentai: prof. habil. dr. R. Barauskas, prof. habil. dr. F. Ivanauskas  
Mantas Puida
Kompiuterinis struktūrinių inovacijų biojutikliuose modeliavimas: [Computer modeling of structural innovations in biosensors]. Vilnius, 2009, 79 p.: diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2009 09 16 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Oponentai: prof. dr. V. Kleiza, doc. dr. R. Vaicekauskas  
Tatjana Jevsikova
Internetinės programinės įrangos lokalizavimas: [Internet software localization ]. Vilnius: Mintis, 2009, 148 p.: diagr., lent.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2009 12 28 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. V. Dagienė
Oponentai: prof. habil. dr. V. Štuikys, dr. O. Kurasova  
Gintarė Leonaitė
Sistemų su vėlavimu analizinis tyrimas: [Analytical investigation of delay systems]. Kaunas, 2009, 147 p.: diagr.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 2009 12 28 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Rimas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Barauskas, prof. dr. J. Šiaulys