Informatikų disertacijos 1990 – 1999

1990

Evaldas Drąsutis
Система диагностики цифровых устройств, основанная на знаниях: [Skaitmeninių įrenginių diagnostikos sistema, pagrįsta žiniomis]. Maskva, 1990, 95 lap.: iliustr.
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (05.13.11)
Apginta 1990 11 23 Maskvos universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. dr. prof. E.Z. Liubimskij
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. D.B. Podšivalov, fiz.-mat. m. kand. M.M. Gorbunov-Posadov  


1993

Valentina Dagienė
Algoritmizacija vidurinėse mokyklose. Vilnius, 1993. … lap.
Disertacija: daktaro (matematikos mokslai, informatika – 05.25.05))
Apginta 1993 05 24 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. G. Grigas
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. S. Abramov, ped. m. dr. Bitinas, doc. dr. K. Baniulis  
Albertas Čaplinskas
Разработка методов реализации языков класса перечисления: [Parametrų išvardinimo kalbų realizavimas uždaruose programų paketuose]. Vilnius, 1993. 160 lap.
Disertacija: daktaro (matematikos mokslai, informatika – 05.25.05)
Apginta 1993 06 11 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: dr. vyr. m. bendr. V. Matulis
Oponentai: prof. habil. dr. A. Targamadzė, doc. dr. V. Tumasonis  


1994

Aldas Glemža
Исследование методов автоматизированного плотного размещения разногабаритных электронных радиоэлементов: [Automatizuoto tankaus įvairių gabaritų elektroninių radioelementų išdėstymo metodų tyrinėjimas]. Maskva, 1994. 92 lap.+ priedai
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (05.13.11)
Apginta 1994 12 16 Maskvos universitete
Moksliniai vadovai: fiz.-mat. m. dr. prof. E.Z. Liubimskij, doc. dr. A. Mitašiūnas
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. A.N. Tomilin, techn. m. kand. V.I. Sulchanov  
Saulius Ragaišis
Исследование методов автоматизированной трассировки однослойных соединений: [Vienasluoksnių jungčių automatizuotos trasuotės metodų tyrinėjimas]. Maskva, 1994. 98 lap.+ priedai
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (05.13.11)
Apginta 1994 12 16 Maskvos universitete
Moksliniai vadovai: fiz.-mat. m. dr. prof. E.Z. Liubimskij, doc. dr. A. Mitašiūnas
Oponentai: fiz.-mat. m. dr. prof. A.N. Tomilin, techn. m. kand. V.J. Veršubskij  


1995

Dalė Dzemydienė
E-tinklų taikymas sprendimus palaikančių informacinių sistemų probleminės srities koncepcinio modelio sudarymui . Vilnius, 1995. 159 p.
Disertacija: daktaro (matematikos mokslai, matematika – 4A, informatika – 4D)
Apginta 1995 05 12 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. H. Pranevičius
Oponentai: prof. habil. dr. V. Abraitis, doc. dr. V. Undzėnas  
Jūratė Čepaitė
Параллельные алгоритмы для конструктивных операций над многогранными телами: [Lygiagretūs algoritmai konstrukcinėms operacijoms su daugiasieniais kūnais]. Maskva, 1995. 148 lap. + priedai
Disertacija: fizikos-matematikos mokslų kandidato (05.13.11)
Apginta 1995 10 27 Maskvos universitete
Mokslinis vadovas: fiz.-mat. m. kand. doc. A.G. Kušnirenko
Oponentai: techn. m. dr. prof. J.G. Dadajev, fiz.-mat. kand. prof. G.S. Šmeliov  


1996

Arvydas Martinkėnas
Žmogaus kardiovaskulinės sistemos reakcijų prognozavimas pagal meteorologinius ir heliogeofizinius faktorius. Kaunas, 1996. 120 p.
Disertacija: daktaro (matematikos mokslai, matematika – 4A, informatika – 4D)
Apginta 1996 02 23 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Kaminskas
Oponentai: prof. habil. dr. A. Žilinskas, habil. dr. V. Janušonis  
Saulius Maskeliūnas
Žinių bazių struktūrizavimo metodas euristinio ir kokybinio samprotavimo sistemoms. Vilnius, 1996. 126 lap.: iliustr.
Disertacija: daktaro (matematikos mokslai, informatika – 4D)
Apginta 1996 05 22 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: dr. A. Baskas
Oponentai: prof. habil. dr. H. Pranevičius, dr. R. Butleris  
Vytautas Vyšniauskas
Perfomance issues of feedforward neural networks: [Vienakrypčių neuroninių tinklų efektyvumo klausimas]. Vilnius, 1996. 129 p.
Disertacija: daktaro (matematikos mokslai, informatika – 4D)
Apginta 1996 11 04 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. F. Groen, prof. habil. dr. Š. Raudys
Oponentai: dr. B. Beliczynski, prof. habil. dr. A. Žilinskas  
Tautvydas Cibas
Controle de la complexite dans les reseaux de neurones: regularisation et selection de caracteristiques: [Neuroninių tinklų kompleksiškumo kontrolė: reguliacija ir požymių parinkimas]. Paryžius, 1996. … lap.
Disertacija: daktaro (matematikos mokslai, informatika – 4D)
Apginta 1996 12 18 Paryžiaus 11-ajame universitete
Moksliniai vadovai: prof. dr. P. Gallinari, prof. dr. F. Fogelman-Soulie, prof. habil. dr. Š. Raudys  


1997

Minija Tamošiūnaitė
Vidinė organizmų dinamika pagrįstas ekologinių ir evoliucinių procesų modeliavimas. Kaunas, 1997. 153 p.
Disertacija: daktaro (matematikos mokslai, informatika – 4D)
Apginta 1997 12 30 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. Ph. D. R. Vaišnys
Oponentai: prof. habil. dr. J. Kulys, prof. habil. dr. H. Pranevičius  


1998

Vydūnas Šaltenis
Structure analysis in multidimensional problems: [Struktūros analizė daugelio kintamųjų uždaviniuose]. Vilnius, 1998, 79 lap.
Disertacija: habilituoto daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 1998 12 29 Matematikos ir informatikos institute  


1999

Kazys Kazlauskas
Performance enhancement of discrete-time signal processing systems: [Diskretaus laiko signalų apdorojimo sistemų efektyvumo didinimas]. Vilnius, 1999. 82 p.
Disertacija: habilituoto daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 1999 09 23 Matematikos ir informatikos institute  
Ramūnas Šablinskas
Lygiagrečiųjų algoritmų tyrimas paskirstytos atminties lygiagretiesiems kompiuteriams. Kaunas, 1999. 112 lap.
Disertacija: daktaro (fiziniai mokslai, informatika – 09P)
Apginta 1999 11 29 Vytauto Didžiojo universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis
Oponentai: prof. habil. dr. G. Kulvietis, doc. dr. S. Maciulevičius