Informatikos inžinerija 2010-


2010

Jonas Guzaitis
Adaptyvūs vaizdų analizės metodai automatinei vizualiai kokybės kontrolei [Adaptive image analysis for automated visual quality control]. Kaunas, 2010.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2010 03 31 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Verikas
Oponentai: prof. dr. D. Navakauskas, dr. A.A. Rudžionis
Edvinas Pakalnickas
Komponentiniu sistemos modeliu grindžiamas informacinių sistemų projektavimo metodas [Component system model based design of information systems]. Kaunas, 2010.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2010 05 14 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. S. Gudas
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, prof. habil. dr. G. Kulvietis
Povilas Treigys
Development and application of methods in the graphical ophthalmological and thermovisual data analysis [Grafinių oftalmologinių ir termovizinių duomenų analizės metodų kūrimas ir taikymas]. Vilnius, 2010.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2010 05 19 Matematikos ir informatikos institute
Moksliniai vadovai: prof. habil. dr. G. Dzemyda, prof. habil. dr. V. Šaltenis
Oponentai: dr. O. Kurasova, prof. habil. dr. R. Šeinauskas
Justas Trinkūnas
Research on conceptual data modelling using ontology [Koncepcinio duomenų modeliavimo naudojant ontologijas tyrimas]. Vilnius, 2010.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2010 06 11 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. O. Vasilecas
Oponentai: prof. dr. R. Baronas, dr. A. Laukaitis
Nikolaj Goranin
Genetic algorithm application in information security systems [Genetinių algoritmų taikymas informacijos saugos sistemose]. Vilnius, 2010.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2010 06 11 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Čenys
Oponentai: prof. dr. R. Baronas, dr. O. Kurasova
Vidas Raudonis
Development and investigation of portable eye tracking system [Akies sekimo portatyvios sistemos kūrimas ir tyrimai]. Kaunas, 2010.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2010 10 06 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Simutis
Oponentai: doc. dr. A. Gelžinis, prof. habil. dr. G. Kulvietis
Andrius Raulynaitis
Asimetrinio šifravimo algoritmų konstravimas, naudojant algoritmiškai sunkias matricų algebros problemas, ir jų tyrimas [Construction and analysis of assymetric ciphers, using algorithmic hard problems in matrix algebra]. Kaunas, 2010.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2010 10 22 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Sakalauskas
Oponentai: prof. habil. dr. E. Manstavičius, prof. dr. J. Valantinas
Artūras Kriukovas
Digital signature technologies for Image information assurance [Vaizdo skaitmeninis parašas vaizdinės informacijos apsaugai]. Vilnius, 2010.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2010 11 04 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Baušys
Oponentai: prof. dr. D. Navakauskas, prof. habil. dr. R. Simutis
Martynas Patašius
Akies dugno vaizdų automatinė analizė [Automated analysis of eye fundus images]. Kaunas, 2010.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2010 11 11 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. V. Marozas
Oponentai: prof. habil. dr. G. Kulvietis, prof. habil. dr. M.K. Ragulskis
Gediminas Valiulis
Extended simulation models for granulation of fertilizers [Trąšų granuliavimo proceso išplėstiniai imitaciniai modeliai]. Kaunas, 2010.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2010 11 26 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Simutis
Oponentai: prof. habil. dr. G. Kulvietis, prof. habil. dr. A.M. Sviklas
Andrej Ušaniov
Software interface automated testing method [Programinės įrangos sąsajų automatizuoto testavimo metodas]. Kaunas, 2010.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2010 12 09 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. K. Motiejūnas
Oponentai: doc. dr. R. Damaševičius, doc. dr. R. Vaicekauskas
Aurimas Laurikaitis
Koncepcinių duomenų specifikacijų išgavimas iš liktinių informacijos sistemų [Extracting conceptual data specifications from legacy information systems]. Kaunas, 2010.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2010 12 10 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. B. Paradauskas
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, prof. habil. dr. G. Kulvietis


2011

Kęstutis Jankauskas
Skeletinių paviršių konstravimo metodas [Skeleton-based surface generation method]. Kaunas, 2011.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2011 03 14 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. D. Rubliauskas
Oponentai: doc. dr. K. Karčiauskas, prof. dr. J. Valantinas
Gytenis Mikulėnas
Lanksčių informacijos sistemų kūrimo metodų dalinio taikymo karkaso sudarymas ir tyrimas [The construction and research of the framework for a partil agile methodas adaptation]. Kaunas, 2011.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2011 03 18 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Butleris
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, prof. dr. O. Vasilecas
Vita Spečkauskienė
Informacinio klinikinių sprendimų rengimo metodo sudarymas ir tyrimas [Developent and analysis of informational clinical decision support method]. Kaunas, 2011.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2011 03 24 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Lukoševičius
Oponentai: doc. dr. R. Damaševičius, prof. habil. dr. G. Dzemyda
Asta Drukteinienė
Nanometrų skyros judančių daugiamačių pjezorobotų trajektorijų formavimas [Trajectories formation for mobile multidimensional piezorobots with nanometer resolution]. Vilnius, 2011.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2011 11 16 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Kulvietis
Oponentai: prof. habil. dr. R. Barauskas, prof. habil. dr. V. Giniotis
Rūta Petrauskienė
Informacinių technologijų taikymo nuotolinio mokymosi kokybei gerinti metodai ir priemonės [Methods and tools for applying information technology to improve the quality of distance learning]. Kaunas, 2011.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2011 11 29 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Targamadzė
Oponentai: doc. dr. R. Kulvietienė, prof. habil. dr. V. Štuikys


2012

Aidas Šmaižys
A study on implementation of automated decision process into the information systems [Sprendimų procesų automatizavimo informacinėse sistemose tyrimas]. Vilnius, 2011.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 01 19 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. O. Vasilecas
Oponentai: prof. dr. R. Butleris, prof. habil. dr. N.K. Paliulis
Darius Jurkevičius
Research on using formal concepts for information systems development [Formalių konceptų naudojimo informacinėms sistemoms kurti tyrimas]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 01 19 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. O. Vasilecas
Oponentai: prof. habil. dr. G. Kulvietis, prof. habil. dr. R. Šeinauskas
Rokas Zakarevičius
Atsako ir užklausos zonų valdymas maršrutų paieškai belaidžiuose Ad Hoc tinkluose [Response and request zone control for routing in wireless Ad Hoc networks]. Kaunas, 2011.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 01 20 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Plėštys
Oponentai: prof. dr. D. Dzemydienė, prof. dr. V. Jusas
Andrej Vlasenko
Research of emotional state students during test using biometric technology [Studentų emocinės būklės testavimo metu tyrimas panauduojant biometrines technologijas]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 01 26 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Moksliniai vadovai: prof. habil. dr. E.K. Zavadskas, prof. habil. dr. L. Ustinovičius
Oponentai: prof. habil. dr. G. Kulvietis, prof. habil. dr. H. Pranevičius
Rūta Simanavičienė
Kiekybinių daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumo analizė [The sensitivity analysis of the quantitative multiple attribute decision making method]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 01 26 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Ustinovičius
Oponentai: prof. habil. dr. G. Kulvietis, prof. habil. dr. H. Pranevičius
Rasa Lileikytė
Šnekos atpažinimo požymių kokybės vertinimas [Quality estimation of speech recognition features]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 02 28 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Telksnys
Oponentai: prof. dr. D. Navakauskas, prof. dr. D. Dzemydienė
Svetlana Kubilinskienė
Išplėstas skaitmeninių mokymosi išteklių metaduomenų modelis [Extended metadata model for digital learning resources]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 03 07 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinė vadovė: prof. dr. V. Dagienė
Oponentai: dr. O. Kurasova, prof. habil. dr. A. Targamadzė
Donatas Sandonavičius
Skaičiavimo resursų gride parinkino metodas [Computing grid resource selection method]. Kaunas, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 03 15 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. G. Vilutis
Oponentai: prof. dr. R. Butleris, doc. dr. D. Mažeika
Ernestas Filatovas
Daugiakriterinių optimizavimo uždavinių sprendimas interaktyviuoju būdu [Solving multiple criteria optimization problems in an interactive way]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 03 28 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinė vadovė: dr. O. Kurasova
Oponentai: prof. habil. dr. J. Mockus, prof. habil. dr. D. Navakauskas
Žilvinas Vaira
Investigation, improvement and development of aspect-oriented design patterns [Aspektinio projektavimo šablonų tyrimas, tobulinimas ir kūrimas]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 04 06 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. A. Čaplinskas
Oponentai: prof. dr. R. Butleris, prof. dr. S. Gudas
Dominykas Barisas
Automated method for software integration testing based on UML behavioral models [Automatizuotas programinės įrangos integracinio testavimo metodas paremtas UML elgsenos modeliais]. Kaunas, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 05 21 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Bareiša
Oponentai: prof. dr. R. Baronas, prof. dr. K. Motiejūnas
Jurgita Lieponienė
E. mokymosi rezultatų vertinimo technologijų tyrimas [The research of e-learning results’ assessment technologies]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 06 06 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinė vadovė: doc. dr. R. Kulvietienė
Oponentai: prof. dr. D. Dzemydienė, prof. habil. dr. A. Kaklauskas
Simona Ramanauskaitė
Modelling and research of distributed denial of service attacks [Srautinių atakų įtakos internetinės paslaugos sutrikdymui modeliavimas ir tyrimas]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 06 07 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Čenys
Oponentai: prof. habil. dr. V. Laurutis, prof. dr. D. Navakauskas
Mikas Binkis
Object oriented visual scripting language research and development [Objektinės vizualios scenarijų kalbos tyrimas ir kūrimas]. Kaunas, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 06 22 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Bareiša
Oponentai: prof. dr. G. Kulvietis, prof. dr. V. Jusas
Aleksandr Igumenov
Lygiagretieji ir paskirstytieji elektros energiją tausojantys skaičiavimai [Electrical energy aware parallel and distributed computing]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 09 28 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Žilinskas
Oponentai: dr. S. Ivanikovas, prof. dr. D. Navakauskas
Ernestas Vyšniauskas
Hybrid method for transforming owl 2 ontologies into relational databasies [Hibridinis metodas OWL 2 ontologijoms transformuoti į reliacines duomenų bazes]. Kaunas, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 11 08 Kauno technologijos universitete
Mokslinė vadovė: prof. dr. L. Nemuraitė
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, prof. dr. A. Čaplinskas
Rūta Dubauskaitė
Research on consistency checking of different aspects models of the information system [Informacinės sistemos skirtingų aspektų modelių darnos tikrinimo tyrimas]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 11 16 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. O. Vasilecas
Oponentai: prof. dr. R. Baronas, dr. A. Laukaitis
Kęstutis Jonelis
Nutekamųjų vandenų valymo biotechnologinių procesų valdymo algoritmai ir sistemos [Control algorithms and systems of biotechnological wastewater treatment processes]. Kaunas, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 11 23 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Levišauskas
Oponentai: prof. habil. dr. V. Kaminskas, prof. habil. dr. R. Simutis
Saulius Preidys
Duomenų tyrybos metodų taikymas suasmeninto elektroninio mokymo aplinkose [The application of datamining methods to personalised learning environments]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2012 12 19 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: doc. dr. V. Denisovas, prof. dr. D. Navakauskas


2013

Ingrida Mažonavičiūtė
Lithuanian speech animation technology for 3D facial model [Lietuvių kalbos animavimo technologija taikant trimatį veido modelį]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 01 08 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Baušys
Oponentai: prof. dr. D. Navakauskas, prof. habil. dr. R. Šeinauskas
Mark Seniut
Development of the intelligent tutoring system for built environment [Intelektinės mokymo sistemos, skirtos statiniams ir jų aplinkai, kūrimas]. Vilnius, 2012.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 01 28 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. E.K. Zavadskas
Oponentai: prof. dr. D. Dzemydienė, prof. dr. O. Vasilecas
Lukas Radvilavičius
Realiojo laiko skenavimo antivirusinių sistemų našumo charakteristikų tyrimas [Real-time antivirus scanning methods characteristics’ efficiency study]. Vilnius, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 01 30 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Čenys
Oponentai: prof. dr. A. Kačeniauskas, prof. habil. dr. V. Laurutis
Bronius Skūpas
Pusiau automatinio programavimo užduočių vertinimo ir testavimo metodas [A method for semi-automatic evaluation and testing of programming assignments]. Vilnius, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 02 11 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinė vadovė: prof. dr. V. Dagienė
Oponentai: prof. dr. D. Dzemydienė, prof. habil. dr. R. Šeinauskas
Silvija Sėrikovienė
Mokomųjų objektų daugkartinio panaudojamumo kokybės vertinimo metodų taikymo tyrimas [Research on application of learning objects reusability and quality evaluation methods]. Vilnius, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 02 12 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. J. Mockus
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, doc. dr. O. Kurasova
Raimondas Zemblys
Žmogaus akių sensomotorinės sistemos informacinės charakteristikos [Informational characteristic of human eye sensorimotor system]. Kaunas, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 03 05 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Lukoševičius
Oponentai: prof. dr. R. Damaševičius, prof. habil. dr. A. Paunksnis
Lina Tutkutė
Veiklos žodyno ir taisyklių integracija veiklos procesų modeliuose [The integration of business vocabulary and rules with business processes models]. Kaunas, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 05 17 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Butleris
Oponentai: prof. dr. D. Dzemydienė, prof. habil. dr. V. Štuikys
Justinas Prelgauskas
Method for generating software unit tests using compasitional dynamic symbolic executing [Programinių vienetų testų generavimo metodas, naudojantis kompozicinį dinaminį simbolinį vykdymą]. Kaunas, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 06 20 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Bareiša
Oponentai: prof. habil. dr. G. Dzemyda, prof. dr. K. Motiejūnas
Ramūnas Dzindzalieta
Judančių objektų stebėsenos ir būklės vertinimo sistemos išvystymas taikant sesijos inicijavimo protokolą [Development of a system for monitoring of the moving objects by using the session initiation protocol ]. Vilnius, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 09 24 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinė vadovė: prof. dr. D. Dzemydienė
Oponentai: prof. dr. V. Dagienė, prof. habil. dr. R. Šeinauskas
Artur Kuprijanov
Design and application of advanced control systems for pilot-scale bioreactors [Pažangių valdymo sistemų bandomiesiems bioreaktoriams kūrimas ir taikymas]. Kaunas, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 09 26 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Simutis
Oponentai: prof. dr. V. Galvanauskas, prof. habil. dr. F. Ivanauskas
Mindaugas Liogys
Darbų grafikų sveikatos priežiūros įstaigose optimizavimas [Heuristic algorithms for nurse rostering problem]. Vilnius, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 09 27 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Žilinskas
Oponentai: doc. dr. O. Kurasova, prof. habil. dr. R. Šeinauskas
Gražina Pyž
Analysis and synthesis of Lithuanian phoneme dynamic sound models [Lietuviškų fonemų dinaminių modelių analizė ir sintezė]. Vilnius, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 11 19 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: doc. dr. V. Slivinskas, mokslinė konsultantė doc. dr. V. Šimonytė
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, doc. dr. O. Kurasova
Aurelijus Morkevičius
Business and information systems alignment method based on enterprise architecture models [Organizacijos architektūros modeliais pagrįstais veiklos ir informacinių sistemų suderinamumo metodas]. Kaunas, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 11 29 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. S. Gudas, mokslinis konsultantas prof. dr. B. Paradauskas
Oponentai: prof. dr. A. Kačeniauskas, prof. dr. A. Lopata
Inga Žilinskienė
Adaptyvus mokomųjų modulių personalizavimo metodas [Adaptive method for personalization of learning units]. Vilnius, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 12 18 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinė vadovė: prof. dr. V. Dagienė
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, doc. dr. R. Kulvietienė
Kęstutis Morkūnas
Finding and verifying initialization sequences for sequential circuits based on software prototypes [Nuoseklių sinchroninių loginių schemų nustatymo sekų paieška ir verifikavimas grįstas programinių prototipų naudojimu]. Kaunas, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2013 12 20 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Šeinauskas
Oponentai: prof. dr. R. Barauskas, prof. habil. dr. G. Kulvietis


2014

Kęstutis Normantas
Business knowledge extraction from existing software systems [Verslo žinių išgavimo iš egzistuojančių programų sistemų tyrimas]. Vilnius, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 01 03 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. O. Vasilecas
Oponentai: doc. dr. A. Kačeniauskas, doc. dr. M. Tamošiūnaitė
Deividas Kančelkis
Lokaliai progresyvaus skaitmeninių vaizdų kodavimo metodo sudarymas, realizacija ir tyrimas [Development, analysis and implementation of the locally progressive digital image encong technique]. Kaunas, 2013.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 01 09 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Valantinas
Oponentai: prof. habil. dr. J. Augutis, prof. habil. dr. G. Kulvietis
Anita Juškevičienė
Antrosios kartos saityno priemonės mokymuisi [Research on web 2.0 technologies in education]. Vilnius, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 04 23 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinė vadovė: prof. dr. V. Dagienė
Oponentai: doc. dr. O. Kurasova, prof. habil. dr. R. Šeinauskas
Vitalijus Martusevičius
Užduočių paskirstymo, migravimo ir tinklo autolokacijos metodų sudarymas bevielei jutiklinei sistemai [Development of task assignment, migration and network self-localization methods for wireless sensor system]. Kaunas, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 05 09 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Kazanavičius
Oponentai: doc. dr. O. Kurasova, prof. dr. Š. Paulikas
Loreta Savulionienė
Susietumo taisyklių paieška didelėse duomenų bazėse [Association rules search in large data bases]. Vilnius, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 05 12 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: prof. dr. R. Damaševičius, doc. dr. O. Kurasova
Igor Katin
On development and investigation of stock-exchange model [Akcijų biržos modelio sudarymas ir tyrimas]. Vilnius, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 05 28 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. J. Mockus
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, doc. dr. O. Kurasova
Gintaras Vaira
Genetic algorithm for vehicle routing problem [Genetinis algoritmas transporto maršrutų sudarymo uždaviniams spręsti]. Vilnius, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 06 10 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinė vadovė: doc. dr. O. Kurasova
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, dr. V. Marcinkevičius
Jūratė Urbonienė
Adaptyviųjų programavimo mokymo priemonių projektavimas [Design of adaptive programming teaching tools]. Vilnius, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 06 13 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinė vadovė: prof. dr. V. Dagienė
Oponentai: doc. dr. V. Denisovas, dr. J. Kurilov
Darius Drungilas
Afekto atpažinimo ir adaptyvaus paslaugų valdymo metodų integravimas uždaros aplinkos mikroklimato valdymo sistemoje [Integration of methods of affect recognition and adaptive control of services in the enclosed environment microclimate control system]. Vilnius, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 06 17 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinė vadovė: prof. dr. D. Dzemydienė
Oponentai: prof. habil. dr. K. Kazlauskas, prof. habil. dr. R. Simutis
Valerijonas Dumskis
Stochastinės pusiausvyros paieškos metodų tyrimas ir taikymas [Analysis and application of methods for search of stochastic equilibrium]. Vilnius, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 06 25 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Sakalauskas
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, dr. A. Jakaitienė
Saulius Pavalkis
Model traceability based on derived properties [Išvestinėmis savybėmis grindžiamas modelių atsekamumas]. Kaunas, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 06 30 Kauno technologijos universitete
Mokslinė vadovė: prof. dr. L. Nemuraitė
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, prof. dr. R. Baronas
Laura Ringienė
Hibridinis neuroninis tinklas daugiamačiams duomenims vizualizuoti [Hybrid neural network for multidimensional data visualization]. Vilnius, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 09 05 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, prof. dr. D. Navakauskas
Tomas Grigalis
Structured data extraction from template-generated web pages [Struktūrizuotų duomenų išgavimas iš tinklalapių sugeneruotų pagal šablonus]. Vilnius, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 09 16 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Čenys
Oponentai: –
Andrius Jurgutis
Daugiaagentinės ekspertinės investicinių sprendimų paramos sistemos kūrimas ir tyrimai [Development and investigation of multi-agent expert investment decision support system]. Kaunas, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 10 30 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Simutis
Oponentai: prof. dr. A. Gelžinis, prof. habil. dr. A.V. Rutkauskas
Lech Gulbinovič
Informacinių sistemų saugumo tyrimas ir išliekamumo vertinimo modelio sukūrimas [Information system security evaluation and creation of survivability evaluation model]. Vilnius, 2014.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2014 12 15 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. J. Skudutis
Oponentai: –


2015

Artūras Grigoravičius
Nanometrinės skyros mikrorobotų pjezokeitiklių skaitinis tyrimas [Numerical modelling of piezotransducers of microrobots with nanometric resolution]. Vilnius: Technika, 2014, 141 p.: lent., graf.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2015 01 09 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Kulvietis
Oponentai: –
Aleksejus Michalkovič
Asimetrinio šifravimo sistemos, nekomutatyviais kriptografijos metodais, sukūrimas ir savybių tyrimas [Asymetric encryption system based on non-commuting algebraic systems creation and investigation]. Kaunas, 2015, 111 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2015 03 03 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Sakalauskas
Oponentai: –
Jaroslav Karpovič
Representation of semantics of business vocabulary and business rules in web ontology language [Veiklos žodynų ir veiklos taisyklių semantikos vaizdavimas Semantinio tinklo ontologijų kalba]. Kaunas, 2015, 210 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2015 09 07 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. L. Nemuraitė
Oponentai: prof. habil. dr. G. Dzemyda, doc. dr. R. Matulevičius
Joana Katina
Prognozavimo problemų tyrimas virtualioje akcijų biržoje [Investigation of prediction problems by the virtual stock exchange]. Vilnius, 2015, 142 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2015 09 07 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. J. Mockus
Oponentai: –
Olegas Niakšu
Development and applikcation of data mining methods in medical diagnostics and healthcare management [Duomenų tyrybos metodų, skirtų medicininei diagnostikai ir sveikatos apsaugos vadybai, vystymas ir taikymas]. Vilnius, 2015, 176 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2015 09 21 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: doc. dr. O. Kurasova
Oponentai: –
Nerijus Galiauskas
Optimization algorithms for multidimensional scaling with city-block distances and their parallelization [Optimizavimo algoritmai daugiamatėms skalėms su miesto kvartalo atstumais ir jų lygiagretinimas]. Vilnius, 2015, 79 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2015 09 30 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Žilinskas
Oponentai: –
Jolanta Miliauskaitė
A fuzzy inference-based approach to planning quality of enterprise business services [Neraiškiais samprotavimais grindžiamas metodas verslo paslaugų kokybei planuoti įmonių paslaugų stiliaus informacinėse sistemose]. Vilnius, 2015, 154 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2015 09 30 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. A. Čaplinskas
Oponentai: –
Ruslan Pacevič
Methods and distributed software for visualization of cracks propagating in discrete practicle systems [Diskrečiųjų dalelių sistemose sklindančių plyšių vizualizavimo metodai ir išskirstytoji programinė įranga]. Vilnius, Technika, 2015, 115p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2015 11 20 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. A. Kačenauskas
Oponentai: –
Eglė Radvilė
Natural user interface usability resecrah in context of curved displays systems [Natūralios vartotojo sąsajos taikymo tyrimai lenktų ekranų sistemose]. Vilnius, Technika, 2015, 95p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2015 11 20 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Čenys
Oponentai: –
Andrej Bugajev
The investigation of efficiency of physical phenomena modelling using differential equations on distributed systems [Fizikinių reiškinių modeliavimo naudojant diferencialines lygtis efektyvumo paskirstytose sistemose tyrimas]. Vilnius, Technika, 2015, 129 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2015 11 27 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis
Oponentai: –
Saulius Sinkevičius
Objekto atpažinimo pagal vaizdą algoritmų kūrimas ir tyrimas [Development and analysis of algorithms for object identification based on image]. Kaunas, 2015.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2015 11 27 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. A. Lipnickas
Oponentai: –


2016

Ignas Martišius
Data acquisition and signal processing methods for brain-computer interfaces [Duomenų surinkimo ir signalų apdorojimo algoritmai smegenų-kompiuterio sąsajai]. Kaunas, 2016, 159 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2016 04 22 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Domaševičius
Oponentai: –
Mindaugas Kurmis
Įvairialypių paslaugų integravimo kintančios topologijos automobilių komunikacijos tinkluose galimybių išvystymas [Development of heterogeneous services integration capabilities for changing topology vehicular communication networks]. Vilnius, 2016, 132 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2016 05 27 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. D. Dzemydienė
Oponentai: –
Rolandas Girčys
Dėvimos, realaus laiko kraujotakos parametrų stebėjimo sistemos sudarymas ir tyrimas [Development and study of a wearable real-time hemodynamic parameter monitoring system]. Kaunas, 2016, 115 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2016 10 28 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Kazanavičius
Oponentai: –
Justinas Janulevičius
Method of information security risk analysis for virtualized systems [Virtualizuotų sistemų informacijos saugos rizikos analizės metodo kūrimas ir taikymas]. Vilnius, 2016, 100: iliustr., lent. 
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2016 12 19 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. A. Čenys
Oponentai: –
Audrius Rima
Taisyklėmis grindžiamų veiklos procesų su bendrai naudojamais ištekliais modeliavimo ir simuliacijos tyrimas [A research on modelling and simulation of rules based business processes with shared resources]. Vilnius, 2016, 113 p.: iliustr., lent.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2016 12 19 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. O. Vasilecas
Oponentai: –


2017

Martynas Sabaliauskas
Nestandartinės avalynė gamybos formų paviršių kompiuterinio modeliavimo technologija [Computerized modeling technology of unique footwear surface manufacturing design]. Kaunas, 2017, 114 p.: iliustr., diagr., lent.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2017 05 26 Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: dr. V. Marcinkevičius
Oponentai: –
Dovilė Karalienė
Elektrokardiografinių ir ultragarsinių signalų algebrinių įverčių tyrimai [Analysis of algebraic estimates of electrocardiographic and ultrasonic signals]. Kaunas, 2017, 138 p.: iliustr., diagr., lent.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2017 06 16 Kauno technologijos universitete
Mokslinis konsultantas: prof. dr. Z. Navickas
Oponentai: –
Algirdas Šukys
Querying ontologies on the base of semantics of business vocabulary and business rules [Veiklos žodyno ir veiklos taisyklių semantika grindžiamos ontologijų užklausos]. Kaunas, 2017, 105 p.: iliustr., lent.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2017 06 23 Kauno technologijos universitete
Mokslinė vadovė: prof. dr. L. Nemuraitė
Oponentai: –
Nerijus Jusas
Feature model-based development of internet of things applications [Požymių modeliais grindžiamas daiktų interneto sistemų kūrimas]. Kaunas, 2017, 135 p.: iliustr., lent.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2017 06 23 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. A. Venčkauskas
Oponentai: –
Tomas Pranckevičius
Investigation of multi-class classification methods for textual data [Daugiaklasių tekstinių duomenų klasifikavimo metodų tyrimas]. Vilnius, 2017, 125 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2017 09 28 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: dr. V. Marcinkevičius
Oponentai: –
Evaldas Žulkus
Energijos sąnaudų prognozacimo ir autonominio valdymo sistemos išvystymas išmaniojo būsto aplinkoje
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2017 09 29 Vilniaus universitete
Mokslinis vadovas: dr. V. Marcinkevičius
Oponentai: –
Darius Ašeriškis
Modelling and evaluation of software system gamification elements [Programų sistemų žaidybinimo elementų modeliavimas ir vertinimas]. Kaunas, 2017, 135 p.: iliustr.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2017 10 27 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Damaševičius
Oponentai: –
Titas Savickas
Research on business process prediction and simulation using event log analysis methods [Verslo procesų prognozavimo ior imitavimo taikant sisteminių įvykių žurnalų analizės metodus tyrimas]. Vilnius, 2017, 111 p.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2017 12 18 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. O. Vasilecas
Oponentai: –