Informatikos inžinerija 2006-2009


2006

Audronė Janavičiūtė
Neapibrėžtumo analizė ir teiginio transformavimo į neapibrėžtųjų duomenų modelį metodikos sudarymas ir tyrimas“. Kaunas, 2006.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2006 02 03 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. V. Kiauleikis
Oponentas: doc. dr. S. Gudas
Tadas Žobakas
Kompiuterizuotos veiklos reinžinerijos metodas procesų specifikacijų pagrindu. Kaunas, 2006.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2006 02 08 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. S. Gudas
Oponentas: doc. dr. D. Rubliauskas
Darius Ezerskis
Automatizuotų valdymo sistemų programavimo metodikos taikant projektavimo šablonus kūrimas ir taikymas. Kaunas, 2006.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2006 02 24 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Simutis
Oponentas: prof. habil. dr. D. Levišauskas
Kęstutis Brazauskas
Technologinių procesų su kintamomis dinaminėmis charakteristikomis automatinio valdymo algoritmai ir sistemos. Kaunas, 2006.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2006 06 06 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. D. Levišauskas
Oponentas: dr. V. Galvanauskas
Sigitas Drąsutis
Išskirstytųjų programų sistemų specifikacijų transformacijos metodas, jo tyrimas ir taikymas. Kaunas, 2006.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2006 06 16 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. D. Rubliauskas
Oponentas: doc. dr. S. Gudas
Milda Marija Baravykaitė
Lygiagrečiųjų algoritmų šablonų tyrimas ir kūrimas. Vilnius, 2006.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2006 06 30 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis
Oponentas: doc. dr. O. Vasilecas
Arūnas Žvironas
Skaitmeninių signalų heterogeninių sistemų projektavimas ir kūrimas. Kaunas, 2006.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2006 09 19 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Kazanavičius
Oponentas: prof. habil. dr. L. Telksnys
Mindaugas Rybokas
Matavimo duomenų informacinė analizė ir entropijos tyrimas. Vilnius, 2006.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2006 09 26 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. R. Kulvietienė
Oponentas: doc. dr. A. Čepulkauskas
Lina Čeponienė
Informacinių sistemų reikalavimų analizės ir transformacvimo į projektą metodas. Kaunas, 2006.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2006 12 01 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. L. Nemuraitė
Oponentas: prof. habil. dr. R. Simutis
Jonas Čeponis
Darbo sutrikimams atsparus procesų tinklas. Kaunas, 2006.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2006 12 01 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Kazanavičius
Oponentas: prof. habil. dr. D. Levišauskas
Kęstutis Kapočius
Veiklos taisyklių struktūrizavimo modeliai ir jų taikymas kuriant informacijos sistemas. Kaunas, 2006.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2006 12 15 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Butleris
Oponentas: prof. habil. dr. R. Simutis


2007

Dovilė Vojevodina
Modelling of e-business process exception handling using workfow method [E-verslo procesų nukrypimų valdymo modeliavimas darbų sekų metodu]. Vilnius, 2006.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2007 01 24 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Kulvietis
Oponentas: doc. dr. R. Barauskas
Tomas Žumbakis
Vaizdo glodumo įverčiai fraktalinėse vaizdų kodavimo procedūrose: teoriniai ir praktiniai aspektai. Kaunas, 2007.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2007 05 11 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Valantinas
Oponentai: prof. dr. R. Rimas, prof. habil. dr. L. Telksnys
Kęstutis Paulikas
Testų generavimas pagal algoritminius aprašus [Test generation based on algorithmic descriptions]. Kaunas, 2007.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2007 05 25 Kauno technologijos universitete
Mokslinis konsultantas: prof. dr. K. Motiejūnas
Oponentai: prof. habil. dr. R. Navickas, doc. dr. D. Rubliauskas
Giedrius Paulikas
Adaptyvi migracija paskirstytajame genetiniame programavime [Adaptive migration for the distributed genetic programming]. Kaunas, 2007.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2007 09 07 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. J. Valantinas
Oponentai: doc. dr. D. Rubliauskas, prof. dr. R. Baronas
Rimgaudas Laucius
Kompiliatorių internacionalizacija [Internationalization of Compilers]. Vilnius, 2007.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2007 09 21 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinė konsultantė: prof. dr. V. Dagienė
Oponentai: prof. dr. A. Čaplinskas, prof. habil. dr. A. Targamadzė
Evaldas Lebedys
Duomenų kokybės reikalavimų realizavimas informacinėse sistemose
[Implementation of Data Quality Requirements in Information Systems]. Vilnius, 2007.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2007 11 27 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. O. Vasilecas
Oponentai: doc. dr. A. Saulis, prof. habil. dr. R. Šeinauskas
Liudas Motiejūnas
Kompiuterizuojamos veiklos taisyklių realizavimo ir manipuliavimo modelių sudarymas [Development of the computerized business rules realiziation and manipulation models]. Kaunas, 2007.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2007 12 18 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. R. Butleris
Oponentai: prof. dr. R. Plėštys, prof. dr. O. Vasilecas


2008

Radvilė Krušinskienė
Struktūrinių modelių taikymas žmogaus stovesėnai tirti [Application of structural models for human posture analysis]. Kaunas, 2007. Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 01 11 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Barauskas
Oponentas: prof. habil. dr. G. Dzemyda, prof. habil. dr. M. Bogdzevičius
Viktor Medvedev
Tiesioginio sklidimo neuroninių tinklų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti tyrimai [Research of multidimensional data visualization using feed-forward neural networks]. Vilnius, 2007.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 01 17 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda
Oponentai: prof. habil. dr. R. Šeinauskas, prof. dr. A. Lipeika
Aleksandr Jakušev
Diferencialinių lygčių ir jų sistemų skaitinio sprendimo algoritmų lygiagretinimo technologijos kūrimas, analizė ir taikymai [Development, analysis and applications of the technology for parallelization of numerical algorithms for solution of PDE and systems of PDEs]. Vilnius, 2007.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 01 25 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. R. Čiegis
Oponentai: prof. habil. dr. H. Pranevičius, dr. J. Žilinskas
Jevgenij Kurilov
Digital library of education resources and services components interoperability problems [Švietimo išteklių ir paslaugų skaitmeninės bibliotekos sudedamųjų dalių sąveikumo problemos]. Vilnius, 2008.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 04 22 Matematikos ir informatikos institute
Moksliniai vadovai: prof. habil. dr. J. Mockus, prof. dr. V. Dagienė
Oponentai: prof. habil. dr. R. Šeinauskas, prof. dr. A. Lipeika
Irena Patašienė
Įmonės ekonominių veiksnių imitacinis modeliavimas ir taikymas mokymo procesui [ Simulation of enterprise economic factors and application in learning process]. Vilnius, 2008.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 04 23 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinė konsultantė: prof. dr. V. Dagienė
Oponentai: doc. dr. K.T. Baniulis, doc. dr. D. Dzemydienė
Elita Pakalnickienė
Koncepcinis duomenų modeliavimas unifikuota modeliavimo kalba su vientisumo apribojimais [Conceptual data modelling in unified modelling language with integrity requirements]. Kaunas, 2008.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 05 19 Kauno technologijos universitete
Mokslinė vadovė: prof. dr. L. Nemuraitė
Oponentai: prof. dr. A. Čaplinskas, prof. dr. S. Gudas
Sigita Laurinčiukaitė
Lietuvių šnekos atpažinimo akustinis modeliavimas [Acoustic modelling of Lithuanian speech recognition]. Vilnius, 2008.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 06 17 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: doc. dr. A.L. Lipeika
Oponentai: doc. dr. A. Navakauskas, dr. P. Kasparaitis
Birutė Pliuskuvienė
Adaptyvūs duomenų modeliai projektavime [Adaptive data models in design]. Vilnius, 2008.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 06 18 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Adomėnas
Oponentai: doc. dr. D. Dzemydienė, prof. habil. dr. G. Kulvietis
Gintautas Tamulevičius
Pavienių žodžių atpažinimo sistemų kūrimas [Development of isolated word recognition systems]. Vilnius, 2008.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 06 19 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: doc. dr. A.L. Lipeika
Oponentai: dr. P. Kasparaitis, doc. dr. A. Navakauskas
Jolita Bernatavičienė
Vizualios žinių gavybos metodologija ir jos tyrimas [Methodology of visual knowledge discovery and its investigation]. Vilnius, 2008.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 06 20 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Dzemyda, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. V. Šaltenis
Oponentai: doc. dr. A.L. Lipeika, prof. habil. dr. R. Simutis
Inga Belevičiūtė
A system architecture centred on knowledge management processes [Sistemos architektūra, grindžiama žinių valdymo procesais]. Vilnius, 2008.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 11 06 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinė vadovė: doc. dr. R. Kulvietienė
Oponentai: doc. dr. D. Dzemydienė, doc. dr. D. Mažeika
Sergejus Sosunovas
User defined templates for the specification and transformation of business rules [Vartotojų sudaromi šablonai verslo taisyklėms specifikuoti ir transformuoti]. Vilnius, 2008.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 12 05 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. O. Vasilecas
Oponentai:
Jelena Mamčenko
Duomenų gavybos technologijų taikymas išskirstytų serverių darbui gerinti [Data mining technologies for distributed servers’ efficiency]. Vilnius, 2008.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2008 12 10 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Kulvietis
Oponentai: habil. dr. A. Čenys, prof. habil. dr. R. Simutis


2009

Agnius Liutkevičius
Komponentinių vykdomuoju modeliu pagrįstas įterptinių sistemų programinės įrangos kūrimo metodas [The method for model-based development of embedded systems software using component-based executable model]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 02 24 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Kazanavičius
Oponentai: prof. habil. dr. D. Levišauskas, prof. habil. dr. A. Kaklauskas
Vladimir Avdejenkov
Verslo taisyklių valdymo sistemų taikymo įmonėse tyrimas [A study on applying of business rules management systems in enterprises]. Vilnius, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 02 27 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. O. Vasilecas
Oponentai: prof. habil. dr. G. Dzemyda, prof. habil. dr. R. Šeinauskas
Inga Tumasonienė
Precizinių mikrorobotų pjezokeitiklių savųjų formų atpažinimo problema [Determining eigenforms of piezo actuators used in high-precision microrobots]. Vilnius, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 03 27 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. G. Kulvietis
Oponentai: doc. dr. O. Kurasova, prof. habil. dr. M.K.Ragulskis
Renata Koerfer
Pseudoverdančio sluoksnio aglomeracijos matematinis modeliavimas ir neraiškiąja logika paremtas valdymas [Mathematical modeling and fuzzy control of a fluidized bed agglomeration process]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 05 08 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. K. Sommer, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. R. Simutis
Oponentai: prof. habil. dr. D. Levišauskas, doc. dr. R. Liutkevičius
Lina Puleikienė
Optimizavimo metodų tyrimas ir taikymas profiliuotų mokyklų tvarkaraščių sudarymo uždaviniuose [ Investigation and application of profilled schools schedulling tasks optimimization methods]. Vilnius. 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 05 14 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. J. Mockus
Oponentai: prof. habil. dr. P.G. Adomėnas, prof. dr. E. Bareiša
Ramūnas Kubiliūnas
A formation method of flexible learning objects and research on this method [Lanksčiai pritaikomų mokymosi objektų formavimo metodas ir jo tyrimas]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 05 21 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Bareiša
Oponentai: prof. habil. dr. V. Štuikys, prof. habil. dr. V. Targamadzė
Darius Matulis
Informacijos perdavimo tinkluose esančių objektų vietos duomenų indeksavimo metodas [Location data indexing method of objects in information transmission networks]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 05 25 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. R. Plėštys
Oponentai: prof. dr. A. Juozapavičius, prof. dr. V. Jusas
Juozas Kamarauskas
Asmens atpažinimas pagal balsą [Speaker recognition by voice]. Vilnius, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 05 27 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. dr. A.L. Lipeika
Oponentai: prof. dr. D. Navakauskas, dr. A.A. Rudžionis
Diana Kalibatienė
Ontology based development of domain rules [Ontologijų naudojimo verslo taisyklių rinkiniui formuoti tyrimas]. Vilnius, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 05 28 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. O. Vasilecas
Oponentai: prof. habil. dr. G. Dzemyda, prof. dr. L. Nemuraitė
Židrina Pabarškaitė
Enhancements of pre-processing, analysis and presentation techniques in web log mining [Žiniatinklio įrašų gavybos paruošimo, analizės ir rezultatų pateikimo naudotojui tobulinimas]. Vilnius, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 06 04 Vilniaus Gedimino technikos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Š. Raudys
Oponentai: doc. dr. R. Kulvietienė, prof. habil. dr. H. Pranevičius
Donatas Saulevičius
Savaimingai besiformuojančių puslaidininkių elementų atpažinimas [Recognition of self-formed semiconductor elements]. Vilnius, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 06 15 Matematikos ir informatikos institute
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Telksnys
Oponentai: prof. dr. A.L. Lipeika, prof. habil. dr. R. Šeinauskas
Marijus Montvilas
Portalų automatizuotas kūrimas įvertinant keitimus ir komponentų generavimą: koncepcija, metodologija ir realizacija [Automated development of portals considering design for change and component generation: concept, methodology and implementation]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 10 02 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Štuikys
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, prof. dr. A. Juozapavičius
Rytis Maskeliūnas
Lietuviškų balso komandų atpažinimas daugybinių transkripcijų pagrindu [Lithuanian voice commands recognition based on the multiple transcriptions]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 12 14 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: dr. A. Rudžionis
Oponentai: doc. dr. K. Driaunys, doc. dr. J.G. Punys
Andrius Armonas
OCL reiškinių transformavimas į programinį kodą taikant atributus ir suliejimo algoritmus [Using attributes and merging algorithms for transforming OCL expressions to code]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 12 17 Kauno technologijos universitete
Mokslinė vadovė: prof. dr. L. Nemuraitė
Oponentai: doc. dr. V. Denisov, prof. habil. dr. V. Štuikys
Laura Ostaševičiūtė
Agentinėmis technologijomis pagrįstas intelektinių įterptinių sistemų kūrimas [Agent-based development of intelligent embedded systems]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 12 18 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Kazanavičius
Oponentai: doc. dr. R. Liutkevičius, prof. habil. dr. R. Simutis
Algirdas Noreika
Dirbtinių neuronų tinklų taikymas interneto svetainių struktūros, turinio ir lankomumo charakteristikų analizei [Application of artificial neural networks in website structure, content and traffic characteristics analysis]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 12 21 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. A. Misevičius
Oponentai: prof. dr. R. Butleris, prof. dr. D. Navakauskas
Vygintas Kazanavičius
Realiojo laiko neardančiosios kontrolės sistemos sudarymas ir tyrimas [Development and research of real-time non-destructive system]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 12 21 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. L. Telksnys
Oponentai: prof. habil. dr. G. Dzemyda, prof. habil. dr. D. Levišauskas
Asta Slotkienė
Aktyviojo mokymosi objekto projektavimo metodas ir jo tyrimas [Design method of active learning object and research on this method]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 12 22 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: doc. dr. K. Baniulis
Oponentai: prof. dr. E. Bareiša, doc. dr. V. Denisov
Šarūnas Packevičius
Unit tests generation using software models with imprecise constraints [Programinių vienetų testų generavimas naudojantis programinės įrangos modeliais ir netiksliais apribojimais]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 12 29 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. dr. E. Bareiša
Oponentai: prof. dr. R. Baronas, prof. dr. V. Jusas
Ilona Rupšienė
Generatyvinių mokymo(si) objektų kūrimo metodai, pagrįsti aukšto lygmens abstrakcijomis [Generative learning object development methods based on high level abstarctions]. Kaunas, 2009.
Disertacija: daktaro (technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)
Apginta 2009 12 29 Kauno technologijos universitete
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. V. Štuikys
Oponentai: doc. dr. K.T. Baniulis, prof. dr. R. Baronas